aVLCH0832p Chirurgie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLCH0731c Chirurgie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about acute abdomen, vascular surgery and complete traumatology - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.
Výstupy z učení
Student is able to recognise typical surgical diseases. Student is able to recommend diagnostic proces and basic therapeutic treatment after completing this course. Student observed typical imaging findings in basic surgical diseases, is able to set up the basic differential diagnostics.
Osnova
  • Acute abdomen I
  • Acute abdomen II
  • Cardiovascular surgery I
  • Cardiovascular surgery II
  • Traumatology I-IV
Literatura
    doporučená literatura
  • Clinical Surgery: With Student Consult Access, 3e Paperback – 13 Feb 2012
  • Ashcraft's Pediatric Surgery: 6th edition, 2014, Holcomb G.W. et al. ISBN : 9781455743339
  • Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition,2015, Brunicardi F.CH et al. ISBN 978-0-07179674-3
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for state final examination in surgery at the end of the education.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Departments participating in surgery tuition: 1st. and 2nd dpt. of Surgery St.Anne´s Hospital, Dpt. of Surgery Bohunice, Dpt. of Orthopaedic surgery Bohunice, 1 st dpt. of Orthopaedic surgery St.Anne´s Hospital, Department of Pediatric Surgery, Othopaedics and Traumatology - Children Hospital, Dpt. of Burns and Reconstructive Surgery Bohunice, Department of Traumatic Surgery Bohunice, Department of Plastic and Cosmetic Surgery Berkova,
Contact persons: 1 st.dpt. of Surgery St.Anne´s Hospital: Doc. Veverková
2nd dpt. of Surgery St.Anne´s Hospital: Dr Novotný,
Dpt. of Surgery Bohunice: Dr. Procházka
Department of Pediatric Surgery, Othopaedics and Traumatology - Children Hospital: Dr Bíbrová
1 st dpt. of Orthopaedic surgery St.Anne´s Hospital: Doc.Rozkydal
Dpt. of Orthopaedic surgery Bohunice: Doc. Chaloupka
Dpt. of Burns and Reconstructive Surgery Bohunice. Dr Lipový
Department of Traumatic Surgery Bohunice: Dr Krtička
Department of Plastic and Cosmetic Surgery Berkova: Dr. Dvořák
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru, vypracování chorobopisu, 100% účast na stážích.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 8 týdnů po 2 hodinách.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.