BSUR0421x Rehabilitace v ošetřovatelství - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (přednášející)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSUR0421x/A: St 6:00–12:00 F01B1/317
BSUR0421x/B: Pá 6:00–12:00 F01B1/317
Předpoklady
BZKP021p Klin. propedeutika - před. || BSKP021p Klinická propedeutika - před.
BZKP021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat informace o základech rehabilitačního ošetřovatelství. Student bude schopen aplikovat základy rehabilitačního ošetřovatelství u hospitalizovaných pacientů.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získat informace o základech rehabilitačního ošetřovatelství. - Student bude schopen aplikovat základy rehabilitačního ošetřovatelství u hospitalizovaných pacientů. - Student zvládá bezpečnou vertikalizaci pacienta.
- Student zvládá provádět účelné polohování pacienta.
- Student zvládá provádět nácvik chůze za využití kompenzačních pomůcek (chodítko, francouzské hole, podpažní berle) i bez nich.
- Student umí asistovat pacientu při základní sebepéči tak, aby maximálně využil jeho potenciál.
Student umí aplikovat techniky dechového cvičení.
Student umí používat ortézy (krční límec, trupovou ortézu, pažní ortézu, končetinové ortézy)
Osnova
 • Základy rehabilitačního ošetřovatelství
 • Dechová cvičení
 • Polohování
 • Vertikalizace
 • Nácvik chůze
 • Sebeobslužné aktivity
 • Používání ortéz
Literatura
  doporučená literatura
 • Rehabilitace
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • Rehabilitace po cévní mozkové příhodě : včetně nácviku soběstačnosti : průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Translated by Simona Šeclová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 199 s. ISBN 8024705923. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
Výukové metody
Cvičení, klinická stáž
Metody hodnocení
100% účast na cvičeních Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.