BSKP021p Klinická propedeutika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Denis Lekeš (přednášející)
MUDr. Adam Lukáč (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Dominika Stratílková (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
MUDr. Marek Škorňa (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 13:30–16:00 F01B1/509, St 10. 3. 13:30–16:00 F01B1/509, St 17. 3. 13:30–16:00 F01B1/509, St 24. 3. 13:30–16:00 F01B1/509, St 31. 3. 13:30–16:00 F01B1/509, St 7. 4. 13:30–16:00 F01B1/509, St 14. 4. 13:30–16:00 F01B1/509, St 21. 4. 13:30–16:00 F01B1/509, St 28. 4. 13:30–16:00 F01B1/509, St 5. 5. 13:30–16:00 F01B1/509, St 12. 5. 13:30–16:00 F01B1/509, St 19. 5. 13:30–16:00 F01B1/509, St 2. 6. 13:30–16:00 F37/422
Předpoklady
BSAN011p Anatomie - přednáška && BSLT011 Lék. terminol. a latina - cv. || BLZA011p Základy anatomie-před.
BSAN011p Anatomie - přednáška BSLT011 Lék. terminol. a latina - cv. BLZA011p Základy anatomie-před. (Mám splněno?)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou studenti rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metody používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, péče o nemocného v období výkonu, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Výstupy z učení
- Student zná základní postupy odběru anamnézy.
- Student ovládá metody fyzikálního vyšetření.
- Student má přehled o nejčastěji používaných laboratorních metodách.
- Student je schopen se orientovat v základních zobrazovacích metodách.
- Student ovládá technické aspekty základních invazivních postupů, jejich instrumetárium a péči o nemocného v období výkonu.
- Student je orientován v základních diagnostických a léčebných postupech naléhavých situací.
- Student zná základy výživy nemocných, umí edukovat nemocné a jejich rodiny o jednotlivých typech diet.
- Student ovládá zásady psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
 • Klinická propedeutika
 • 1. týden: Úvod, anamnéza: rodinná - osobní - pracovní - farmakologická, fyziologické funkce, anamnéza nynějšího onemocnění.
 • 2. týden: Fyzikální vyšetřovací metody - pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum, celkové vyšetření nemocného - vědomí, tělesné proporce, kůže, teplota, tep, dech.
 • 3. týden: Vyšetření hlavy a krku, vyšetření ústrojí dýchacího - poslech, funkční vyšetření plic, sputum, RTG, bronchoskopie, broncho alveolární laváž, CT, HRCT.
 • 4. týden: Vyšetření soustav kardiovaskulární - poslech srdečních ozev, EKG, echokardiografie, RTG, invazivní vyšetření srdce, funkční vyšetření srdce, vyšetření tepen, vyšetření žilního systému.
 • 5. týden: Vyšetření břicha, vyšetření soustavy trávicí - sonografie, endoskopické metody, RTG, CT, punkční metody, izotopová vyšetření, funkční vyšetření.
 • 6. týden: Vyšetření ledvin a močových cest - fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sonografie, RTG, CT, isotopová vyšetření, funkční vyšetření.
 • 7. týden: Vyšetření pohybové soustavy - klouby, páteř, kostra, svalstvo, vazivo - základy neurologického vyšetření, základy vyšetřování v endokrinologii.
 • 8. týden: Hematologická vyšetření - krevní obraz, morfologie, heamokoagulace, imunohematologie, krevní skupiny, předtransfusní vyšetření, provedení krevní transfuse.
 • 9. týden: Biochemická vyšetření - ionty, glykemie, bílkoviny, jaterní testy a transaminasy, lipidový metabolismus, acidobazická rovnováha, funkční zkoušky.
 • 10. týden: Základy punkční techniky - venepunkce, možnosti žilních přístupů, hrudní punkce, perikardiální punkce, abdominální punkce, lumbální punkce, kloubní punkce, punkce kostní dřeně, trepanobiopsie, lienální punkce, punkce lymfatických uzlin.
 • 11. týden: Anestezie místní a celková, instrumentace u drobných výkonů, příprava nemocného k operaci, odpověď organismu na trauma o operaci, pooperační komplikace.
 • 12. týden: Zlomeniny, poranění hlavy, intrakraniální krvácení, poranění hrudníku, poranění páteře a míchy, poranění břicha.
 • 13. týden: Náhlé příhody břišní, kýly, pancreatitis acuta, symptomatologie obstrukční žloutenky, neprůchodnost střevní, appendicitida.
 • 14. týden: Katetry, kanyly, drény, operační rána, komplikace hojení, komplikace pooperačních stavů.
 • 15. týden: Nutriční podpora nemocných - dietní systém, enterální podpůrná výživa, sondová výživa, pareanterální výživa, psychologická problematika.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOLUBEC, Luboš. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 62 stran. ISBN 9788026106715. info
 • TÁBORSKÝ, Miloš. Interní propedeutika. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 397 s. ISBN 9788020432070. info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 208 s. ISBN 9788024745718. info
 • CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 195 s. ISBN 8024706091. info
Výukové metody
přednášky, vysvětlení praktických dovedností, nácvik na simulátorech
Metody hodnocení
ústní zkouška, praktická zkouška, podle epidemiologické situace ev. test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BSKP021p