BDEP011 Epidemiologie

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
6/0. celkově 6 hodin. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Neckářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obor patří mezi preventivně zaměřené paraklinické obory. Je postaven na teoretických a klinických znalostech studentů především pak na znalostech o faktorech ovlivňujících přenos infekcí. Teoretické poznatky jsou základem jednak realizace preventivních zásad při zdravotnických výkonech a jednak praktické spolupráce při zajištění ohnisek nákazy a při plnění represivních protiepidemických opatření.
Osnova
  • Principy a cíle epidemiologie. Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu. Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci. Nosičství patogenních mikroorganizmů. Způsoby přenosu. Vnímavost organizmu a populace. Aktivní a pasivní imunizace. Přírodní faktory, sociálně ekonomické faktory. Prevence infekčních chorob. Obecné metody. Hlášení infekčních nemocí. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor. Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI. Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz. Zásady prevence nemocničních nákaz. Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace. Alimentární nákazy. Respirační nákazy. Parenterálně přenosné nákazy. Zoonózy. Infekce kůže a měkkých tkání. Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů. Interpretace výsledků.
Literatura
  • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 230 s. ISBN 8024604523. info
  • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
  • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
Metody hodnocení
Přednášky Závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.