BDEP011 Epidemiologie

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
6/0/0. celkově 6 hodin. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Marie Sekaninová (cvičící)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.
Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova
 • Principy a cíle epidemiologie.
 • Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).
 • Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci.
 • Nosičství patogenních mikroorganizmů.
 • Způsoby přenosu.
 • Vnímavost organizmu a populace.
 • Aktivní a pasivní imunizace.
 • Prevence infekčních chorob.
 • Represivní opatření v ohnisku nákazy.
 • Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor.
 • Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI.
 • Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz.
 • Zásady prevence nemocničních nákaz.
 • Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
 • Alimentární nákazy.
 • Respirační nákazy.
 • Parenterálně přenosné nákazy.
 • Zoonózy.
 • Infekce kůže a měkkých tkání.
 • Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště.
 • Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů.
 • Interpretace výsledků.
Literatura
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 230 s. ISBN 8024604523. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Přednášky Závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.