BOOP0321p Optické přístroje I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Ing. Miloš Jákl (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
St 7:50–9:40 KOM 257
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Princip funkce a konstrukce základních zobrazovacích optických přístrojů – subjektivních i objektivních. Oko a jeho vlastnosti, brýle, lupy, dalekohledy, mikroskopy, přístroje fotografické, zvětšovací, promítací. Dálkoměry a refraktometry. fokometr, monochromátor, spektrofotometr. Předmět podává obecný přehled o členění optiky a optických přístrojů v návaznosti na potřebu brýlové optiky pro dokonalé vidění i ochranu očí před škodlivými účinky nežádoucího elektromagnetického záření. Je pojednáno o základních fotometrických veličinách a jednotkách a základních typech zdrojů světla.
Osnova
  • Oko (vzato z hlediska předmětu), vady, korekce vad. Brýle, lupa. Princip funkce a typy dalekohledů. Převracející soustavy Keplerova dalekohledu. Charakteristické vlastnosti dalekohledu. Princip funkce mikroskopu. Charakteristické vlastnosti mikroskopu. Prvky mikroskopu, osvětlovací soustava. Fotografické přístroje. Clonové číslo, rozlišovací schopnost, hloubka pole. Přístroje zvětšovací a promítací. Konstrukce, funkce kondensoru. Binokulární vidění, dálkoměry. Refraktometry – typy, funkce. Shrnutí základních poznatků z geometrické optiky. Zákon odrazu a lomu. Úplný odraz světla. Planparalelní deska. Optický klín. Hranoly (disperze světla). Optická vlákna. Transformace světelných svazků čočkou nebo soustavou čoček. Paraxiální svazky. Zobrazovací rovnice: Newtonova (zobrazení vztažené na ohniska), Gaussova (zobrazení vztažené hlavní body), Gullstrandova (zobrazení vztažené na středy pupil). Konstrukce chodu paprsků optickou soustavou. Přehled aberací optických soustav: chromatická vada, sférická vada, koma, astigmatismus. Shrnutí základních poznatků z vlnové optiky. Interference světla. Difrakce světla. Abbeova teorie optického zobrazení. Polarizace světla. Obecná teorie optických přístrojů. Omezení světelných svazků. Apertury optických soustav. Vymezení zorného pole. Přenos světelné energie optickou soustavou. Zobrazení soustavou optický přístroj-oko. Hloubka pole. Rozlišovací schopnost optických přístrojů. Teorie mikroskopu. Lupa. Konstrukce mikroskopu. Rozlišovací schopnost mikroskopu. Objektivy a okuláry mikroskopu. Měřicí okulár. Kondenzory. Osvětlovací soustavy. Současné typy mikroskopů. Teorie teleskopických soustav. Základní konstrukční principy dalekohledových soustav. Typy dalekohledů: Galileův (holandský), Keplerův (astronomický), zrcadlové. Objektivy a okuláry dalekohledů. Převracející soustavy dalekohledů. Rozlišovací schopnost dalekohledů. Kolimátor. Autokolimátor. Stereoskopické vidění. Fyziologické a geometrické základy. Stereoskopie. Dálkoměry. Stereoskopický jev v mikroskopii. Fotografický přístroj. Fotografické objektivy. Základní vlastnosti a charakteristiky fotografických objektivů. Clonové číslo. Hloubka pole. Světelnost objektivu. Projekční přístroje. Diaskopické projektory. Profilprojektory. Cvičení bezprostředně navazuje na současnou probíranou látku. Zápočet z probrané látky.
Literatura
  • Kingslake, R.: Applied Optics and Optical Engineering. Vol. V (Optical Instruments). New York: Academic Press, 1969. 382 s.
  • Fuka, J. and Havelka, B.: Optika. Praha: SPN, 1961. 846 s.
  • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Metody hodnocení
přednáška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.