MIKRP0141s Reflexe praxe I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.4/0. 6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Knechtová (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Zdeňka Knechtová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIKRP0141s/01: Čt 7. 11. 14:00–15:40 N03013/213, Út 7. 1. 10:00–11:40 N03009/209, Pá 10. 1. 12:30–14:10 N03027/227
MIKRP0141s/02: Čt 7. 11. 12:00–13:40 N03027/227, Út 7. 1. 8:00–9:40 N03027/227, Pá 10. 1. 10:00–11:40 N03027/227
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům reflektovat zkušenosti z klinické praxe realizované v předmětu Ošetřovatelské praxe I. V průběhu semestru budou studenti připravováni na praxi v klinickém prostředí prostřednictvím řešení problémových úkolů, řešením kritických incidentů s cílem rozvíjet a prohlubovat sebereflexi.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen :
- smysluplně pracovat s reflexí/sebereflexí za účelem profesního rozvoje;
- kriticky zhodnotit předložené (modelové) situace a navrhnout možná řešení daných problémů vyskytujících se v klinické praxi.
Osnova
  • Organizace praxe, spolupráce se školitelem/mentorem klinické praxe. Práce s reflexí (úvod do problematiky, reflektivní cyklus, fáze reflexe, využití reflexe k profesnímu rozvoji, přínosy a úskalí práce s reflexe, vybrané metody reflexe). Vedení reflektivního deníku, profesního portfolia. Podpora profesní reflexe a sebereflexe jako nástroje profesního vzdělávání sester s ohledem na specifickou profesní problematiku.
Literatura
    doporučená literatura
  • BOLTON, Gillie. Reflective practice : writing and professional development. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE, 2014. xxiii, 229. ISBN 9781446282342. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • Reflective practice in nursing. Edited by Chris Bulman - Sue Schutz. 4th ed. Oxford: Blackwell, 2008. viii, 248. ISBN 1405173602. info
  • MOON, Jennifer A. Learning journals : a handbook for reflective practice and professional development. Second edition. London: Routledge, 2006. viii, 200. ISBN 0203969219. info
  • TAYLOR, Beverley J. Reflective practice : a guide for nurses and midwives. 2nd ed. New York: Open University Press, 2006. xi, 226. ISBN 0335217427. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok : procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 233 s. ISBN 807194744X. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
Práce s reflektivními deníky, práce s portfoliem, skupinová diskuse, řešení problémových úkolů a kritických incidentů.
Metody hodnocení
Záznamy z praxe, Zápočet (absolvování semináře)
Informace učitele
Studenti budou děleni do skupin. Úspěšné ukončení semináře je podmíněno aktivní účastí v seminářích (80%) a průběžným plněním úkolů a jejich odevzdáním v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio). Students will be divided into groups. Successful completion of the seminar is conditioned by active participation in seminars (80%) and continuous tasks and their submission in agreed deadlines (reflective journal and professional portfolio).
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.