MIKRP0141s Reflexe praxe I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.4/0. 6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům reflektovat zkušenosti z klinické praxe realizované v předmětu Ošetřovatelské praxe I. V průběhu semestru budou studenti připravováni na praxi v klinickém prostředí prostřednictvím řešení problémových úkolů, řešením kritických incidentů s cílem rozvíjet a prohlubovat sebereflexi.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen :
- smysluplně pracovat s reflexí/sebereflexí za účelem profesního rozvoje;
- kriticky zhodnotit předložené (modelové) situace a navrhnout možná řešení daných problémů vyskytujících se v klinické praxi.
Osnova
 • Organizace praxe, spolupráce se školitelem/mentorem klinické praxe. Práce s reflexí (úvod do problematiky, reflektivní cyklus, fáze reflexe, využití reflexe k profesnímu rozvoji, přínosy a úskalí práce s reflexe, vybrané metody reflexe). Vedení reflektivního deníku, profesního portfolia. Podpora profesní reflexe a sebereflexe jako nástroje profesního vzdělávání sester s ohledem na specifickou profesní problematiku.
Literatura
  doporučená literatura
 • BOLTON, Gillie. Reflective practice : writing and professional development. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE, 2014. xxiii, 229. ISBN 9781446282342. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
 • Reflective practice in nursing. Edited by Chris Bulman - Sue Schutz. 4th ed. Oxford: Blackwell, 2008. viii, 248. ISBN 1405173602. info
 • MOON, Jennifer A. Learning journals : a handbook for reflective practice and professional development. Second edition. London: Routledge, 2006. viii, 200. ISBN 0203969219. info
 • TAYLOR, Beverley J. Reflective practice : a guide for nurses and midwives. 2nd ed. New York: Open University Press, 2006. xi, 226. ISBN 0335217427. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok : procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 233 s. ISBN 807194744X. info
 • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
Práce s reflektivními deníky, práce s portfoliem, skupinová diskuse, řešení problémových úkolů a kritických incidentů.
Metody hodnocení
Záznamy z praxe, Zápočet (absolvování semináře)
Informace učitele
Studenti budou děleni do skupin. Úspěšné ukončení semináře je podmíněno aktivní účastí v seminářích (80%) a průběžným plněním úkolů a jejich odevzdáním v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio). Students will be divided into groups. Successful completion of the seminar is conditioned by active participation in seminars (80%) and continuous tasks and their submission in agreed deadlines (reflective journal and professional portfolio).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKRP0141s