MIGP031p Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Miloslava Kameníková (přednášející)
PhDr. Marie Švábová (přednášející)
Mgr. Jiřina Večeřová (pomocník)
Garance
PhDr. Marie Švábová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př && MIOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv && MIOS0222 Ošetř. péče v int. med. II-cv.
Znalost fyziologického porodnictví, perinatologie, porodnických operací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu student získá dostatek praktických i teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví. Studenti budou schopni interpretovat postup diferenciální diagnostiky, interpretovat další postup, vytvořit racionální rozhodnutí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
- získá dostatek praktických i teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování
- dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví.
- bude schopen interpretovat postup diferenciální diagnostiky, interpretovat další postup,
- vytvořit racionální rozhodnutí.
Osnova
  • Intenzivní péče na porodním sále A. fyziologický porod B. předčasný porod, preeklampsie, eklampsie Intenzivní péče na porodním sále A. monitorování plodu, růstová retardace B. aloimunizace anti D C. resuscitace novorozence na porodním sále Intenzivní péče na porodním sále A. peripartální krvácení B. porodnické operace Intenzivní péče v gynekologii A. mimoděložní těhotenství B. hluboký pánevní zánět, C. gynekologické operace Intenzivní péče v gynekologii A. onkogynekologická onemocnění B. ovariální hyperstimulační syndrom
Literatura
    doporučená literatura
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • KOLAŘÍK, Dušan, Michael J. HALAŠKA a Jaroslav FEYEREISL. Repetitorium gynekologie. Illustrated by David Zogala. Praha: Maxdorf, 2008. 1030 s. ISBN 9788073451387. info
Výukové metody
Přednášky z gynekologie a porodnictví podle syllabu, využití videopresentací, presentace názorných kasuistik. Odborná diskuse se studenty, přenášky na téma zvolené studenty. Součástí výuky je prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
Teoretické znalosti Kontinuální hodnocení – deset otázek ze strany vyučujícího zahrnující ten den probíranou problematiku. Student odpovídá interaktivně popřípadě může žádat 15 minut na přípravu klinického tématu. Očekávána odpověď je charakteru ano/ne nebo krátká rozvaha týkající se klinického problému. Závěrečné hodnocení – dvacet otázek formou testu s výběrem jedné nebo více správných možností. Doba potřebná k vypracování testu je stanovena na 20 minut. Praktické znalosti Kontinuální hodnocení – podmínkou pro udělení kreditu je praktické realizace doagnosticko – terapeutických procedur vyjmenovaných v „logbooku“, který obdrží každý student na začátku výuky. Závěrečné hodnocení – Presentace zadaného klinického problému z oboru gynekologie a porodnictví či realizace vybrané diagnosticko terapeutické procedury za účasti vyučujícího s max. délkou 10 minut na studenta. Následuje evaluace presentace medicínského problému vyučujícím, která zahrnuje hodnocení odborného obsahu presentace, formu zpracování presentace a řečnický projev. Toto hodnocení může být nahrazeno vypracováním odborného rukopisu na vybrané klinické téma (review článek, kasuistika, reakce na jiný článek apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MIGP031p