MIIN0332p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (přednášející)
MUDr. Michal Šenkyřík (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIIN0231c Ošetřovatelství v interně I-cv && MIOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický s následnou praktickou ukázkou, podává přehled o eliminačních technikách v oblasti dialyzačních metod, akutních stavů v endokrinologii, diabetologii, gastroenterologii a hepatologii. Studenti dákáží popsat a vyjmenovat a vysvětlit možnostmi eliminačních technik, jejich významem, principem funkčnosti a manipulací s přístroji. Studenti budou znát cévní přístupy a s možnostmi napojení na eliminační přístrojovou techniku. Student bude znát rizika léčby a bude je umět řešit, bude umět dodržovat hygienicko-epidemiologický režim na pracovištích provádějících očišťovací metody krve. Student bude znát a umět poskytnout adekvátní intenzivní ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující intenzivní péči s akutním onemocněním endokrinního systému, zažívacího systému a s diabetem.
Výstupy z učení
Student umí:
- vysvětlit příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu a principy péče o pacienta se závažným postižením uropoetického systému, akutními komplikacemi diabetu a endokrinního systému, gastroenterálního traktu.
- vysvětlit principy očišťovacích metod.
Osnova
 • Vyšetřovací metody v nefrologii, přístup k pacientovi s onemocněním ledvin. . Tumory ledvin a vývodných cest močových. Akutní selhání ledvin.Chronické selhání ledvin. Oš. péče o klienta s chronickým selháním ledvin.Hemodialýza (historie, technické aspekty, indikace, akutní a chronická hemodialýza, hodnocení, komplikace) Peritoneální dialýza (technické aspekty, typy, indikace, komplikace, kontrola účinnosti léčby.)Hemofiltrace, hemodiafiltrace (princip, technické zajištění, indikace, komplikace).Plazmaferéza, hemoperfuze (princip, technické zajištění, indikace, komplikace)Oš. péče o klienta u kterého je prováděna plazmaferéza a hemoperfuze. Kontinuální očišťovací metody (princip a technické zajištění, indikace, komplikace).Akutní stavy v endokrinologii. Akutní stavy v diabetologii. Akutní stavy gastroenterologii. Akutní intoxikace Akuní stavy v hematologii
Literatura
 • NEDBÁLKOVÁ, Marta. Hemodialýza - současná praxe. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 57, 7-8, s. 640-644. ISSN 0042-773X. info
 • NOVÁK, Ivan a Martin MATĚJOVIČ. Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Edited by Vladimír Černý. Praha: Maxdorf, 2008. 147 s. ISBN 9788073451622. info
 • PAVLÍK, Martin. Intenzivní medicína. Brno, 2008. 7 s. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • SULKOVÁ, Sylvie. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. 693 s. ISBN 8085912228. info
 • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • LACHMANOVÁ, Jana. Očišťovací metody krve. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 125 s. ISBN 8071697494. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIIN0332p