MIIN0231c Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 8. 3. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 15. 3. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 22. 3. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 29. 3. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 12. 4. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 19. 4. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 26. 4. 10:00–12:30 F01B1/528, Po 3. 5. 10:00–12:30 F01B1/528
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I && MIOA011c Ošetřovatelská péče v anest-cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s vysoce specializovanou ošetřovatelskou péčí u pacientů se závažným postižením kardiovaskulárního systému. Seznámit studenty s postupy na koronární jednotce - přípravu, průběh a ošetření pacienta, ošetření pacienta s kardiochirurgickým výkonem, zásady ošetřovatelské péče o pacienta s kardiovaskulárními chorobami, o pacientas poruchou vědomí, základy elektrokardiografického vyšetření, o nemocnéhos akutním koronárním syndromem, akutním a chronickým srdečním selháním, s chlopňovými vadami, se supraventrikulární arytmií, s komorovou arytmií, s hypertenzní krizí, před, v průběhu a po kardioverzi, defibrilaci, kardiostimulaci, s myokarditidou/ kardiomyopatií, s onemocněním perikardu, péči o nemocné v angiologii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: -vysvětlit jednotlivé postupy na koronární jednotce - přípravu, průběh a ošetření pacienta. -popsat přípravu a ošetření pacienta s kardiochirurgickým výkonem. - vyjmenovat zásady ošetřovatelské péče o pacientas kardiovaskulárními chorobami. - vysvětlit péči o pacientas poruchou vědomí - vysvětlit a rozpoznat základy elektrokardiografického vyšetření (EKG) – analýza křivky, odraz jednotlivých poruch srdečního rytmu na EKG záznamu - vysvětlit péči o nemocnéhos akutním koronárním syndromem. - vysvětlit akutním a chronickým srdečním selháním. - vysvětlit péči o nemocnés chlopňovými vadami. - vysvětlit péči o nemocné s klinicky významnými arytmiemi (supraventrikulární arytmií, komorovou arytmií). - vysvětlit péči o nemocnés hypertenzní krizí. - vysvětlit péči o nemocné před, v průběhu a po kardioverzi, defibrilaci, kardiostimulaci. - vysvětlit péči o nemocnés myokarditidou, kardiomyopatií. - vysvětlit péči o nemocnés onemocněním perikardu (včetně punkce perikardu). - vysvětlit péči o nemocnév angiologii (onemocnění tepen a žil). - vysvětlit péči o nemocné s plicní embolií
Osnova
 • Cvičení 1. týden Úloha sestry při vyšetřovacích postupech výkonech na koronární jednotce – příprava, průběh a ošetření 2. týden Úloha sestry při vyšetřovacích postupech výkonech na koronární jednotce – příprava, průběh a ošetření 3. týden Úloha sestry v přípravě, ošetřování pacienta s kardiochirurgickým zákrokem 4. týden Zásady oš. péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním 5. týden Ošetřovatelská péče o pacientas poruchou vědomí, základy elektrokardiografie 6. týden Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním koronárním syndromem 7. týden Ošetřovatelská péče u pacienta s akutním a chronickým selháním srdce 8. týden Ošetřovatelská péče o pacienty s chlopňovými vadami 9. týden Ošetřovatelská péče o pacienta se supraventikulární arytmii 10. týden Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou arytmii 11. týden Ošetřovatelská péče o pacienta s hypertenzní krizi 12. týden Kardiverze, defibrilace, kardiostimulace 13. týden Oš. péčeo pacientys myokarditidou, kardiomyopatií 14. týden Oš. péčeo pacienta s onemocněním perikardu, včetně punkce perikardu 15. týden Ošetřovatelská péče o pacientav angiologii (onemocnění tepen a žil), s plicní embolií
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel a Ivan ČUNDRLE. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999. 328 s. ISBN 80-86257-07-X. info
 • Hypertenze : diagnostika a léčba. Edited by Jindřich Špinar - Jiří Vítovec - Jiří Zicha. 1. vyd. Praha: Grada-Avicenum, 1999. 215 s. ISBN 8071697362. info
 • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. In Grada Avicenum. Praha, 1995. ISBN 80-7169-110-0. info
 • Kardiologie : pro sestry intenzívní péče a studenty medicíny. Edited by Jiří Kolář. 3. vyd. Praha: Akcenta, 2003. 411 s. ISBN 8086232069. info
 • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 480. ISBN 9788072626045. info
 • VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha, 2000. 249 s. Grada 2000; 3. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
 • ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ischemická choroba srdeční. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 361 s. ISBN 8024705001. info
 • VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2004. 248 s. 1959. ISBN 80-247-0866-3. info
 • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 380 s. ISBN 8024713675. info
 • ASCHERMANN, Michael. Kardiologie. Edited by Jan Petrášek - Petr Widimský - Josef Veselka - Aleš Linhart - Jiř. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. i-xxxvi. ISBN 8072622900. info
 • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. xxxiii, 72. ISBN 9788024713854. info
 • DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. Druhé, doplněné a přepra. Praha: Galén, 2007. xx, 586. ISBN 9788072624966. info
 • Klinická kardiologie. Edited by Jan Vojáček - Jiří Kettner. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2009. 925 s. ISBN 9788087009581. info
  doporučená literatura
 • SOVOVÁ, Eliška. EKG pro sestry. Praha: Grada, 2006. 112 s. ISBN 8024715422. info
 • ZEMAN, Karel. Poruchy srdečního rytmu v intenzivní péči. Dotisk 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 175 s. ISBN 8070132221. info
Výukové metody
demonstrace intervencí - nácvik intervencí - skupinová práce – přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem - zápočtový test (úspěšnost min. 75 %).
Informace učitele
Vyžaduje se 100% účast ve výuce. Průběžný test - papírová forma
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIIN0231c