MIOA011c Ošetřovatelská péče v anesteziologii - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Fišerová (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Večeřová
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13. 9. 16:30–19:00 N03903, Út 20. 9. 16:30–19:00 N03903, Út 27. 9. 16:30–19:00 N03903, Út 4. 10. 16:30–19:00 N03903, Út 11. 10. 16:30–19:00 N03903, Út 18. 10. 16:30–19:00 N03903, Út 25. 10. 16:30–19:00 N03903, Út 1. 11. 16:30–19:00 N03903, Út 8. 11. 16:30–19:00 N03903, Út 15. 11. 16:30–19:00 N03903
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnutí poznatků pro přípravu všeobecné sestry k vysoce specializované oš. péči a vedení ke komplexnímu a všestrannému pohledu na péči o pacienta na operačním sále či jiném pracovišti v souvislosti s anesteziologickými výkony;
Ke splnění cíle bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci na jedné straně, na druhé straně příprava k samostatné vysoce specializované činnosti se zaměřením na schopnosti určovat priority a vyhodnocovat kritické situace;
Účelem je získání specializované způsobilosti k výkonu specializovaných činností na úseku anesteziologie.
Výstupy z učení
Student:
- orientuje se v problematice anesteziologie;
- orientuje se v odlišnostech anestézie v jednotlivých operačních oborech
- zvládnout základní problematiku anesteziologie,
- vysvětlit odlišnosti anestézie v jednotlivých operačních oborech
Osnova
 • 1. Náplň činnosti sestry specialistky v anesteziologii – koncepce oboru,organizace činností,základní pojmy, historie, literatura ;
 • 2. Základy farmakologie v anesteziologii - rozdělení, účinky, příprava, uchovávání léčiv;
 • 3. Celková a místní anestezie – rozdělení, příprava, techniky, pomůcky, komplikace (včetně KPR);
 • 4. Předoperační příprava pacienta (před plánovanými i neodkladnými výkony) – farmakologická, základní, speciální, psychologická;
 • 5. Vybavení a příprava anesteziologického pracoviště,hygienický a protiepidemický režim na tomto pracovišti;
 • 6. Zajištění dýchacích cest při a po anestezii (včetně tracheotomie);
 • 7. Péče o pacienta na operačním sále – zhodnocení stavu pacienta,ošetřovatelská diagnostika, monitoring, asistence lékaři při podávání anestezie, vedení dokumentace;
 • 8. Péče o pacienta při anestezii v traumatologii a ortopedii ;
 • 9. Péče o pacienta při anestezii v gynekologii a porodnictví;
 • 10. Péče o pacienta při anestezii v břišní chirurgii a u neodkladných operačních výkonů;
 • 11. Péče o pacienta při anestezii v hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii;
 • 12. Péče o pacienta při anestezii v neurochirurgii ;
 • 13. Péče o pacienta při anestezii v různých věkových skupinách – děti, senioři;
 • 14. Péče o pacienta při anestezii v otorinolaryngologii, stomatochirurgii a ftalmochirurgii;
 • 15. Péče o pacienta při anestezii u ambulantních operačních výkonů (včetně vyšetřovacích metod v anestezii);
Literatura
  povinná literatura
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 139 s. ISBN 8070133783. info
 • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. Vydání první. Brno: IDVPZ, 1998. 302 stran. ISBN 8070132574. info
 • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 1376 s. ISBN 8024704765. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie: 1. část. 2. přepracované vydání. Brno: NCO NZO, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7013-505-1. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 163 s. ISBN 8070134305. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
  doporučená literatura
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • Drábková, J.: Referátový výběr z anesteziologie , resuscitace a intenzivní medicíny, NLK Praha, 2007, 2008, 2009-11-28
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 8024604795. info
 • Larsen, R. : Anästhesie und Intensivmedizin für Schwestern und Pfleger 4., vollkommen überarbeitete und erweiterte Aufgabe, Springer-Verlag 1994, ISBN 3-540-57464-6
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou;
Úspěšné absolvování testu je podmínkou k vykonání ústní zkoušky;
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MIOA011c