MIIN0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Dalibor Mlejnek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Novák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (přednášející)
MUDr. Monika Špinarová, MSc., Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 13:00–15:30 N06034, Čt 11. 3. 13:00–15:30 N06034, Čt 18. 3. 13:00–15:30 N06034, Čt 25. 3. 13:00–15:30 N06034, Čt 1. 4. 13:00–15:30 N06034, Čt 8. 4. 13:00–15:30 N06034, Čt 15. 4. 13:00–15:30 N06034, Čt 22. 4. 13:00–15:30 N06034, Čt 29. 4. 13:00–15:30 N06034, Čt 6. 5. 13:00–15:30 N06034
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I
MIOS0121 && MIOA011c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky poskytnou pohled na kardiologii a její vztah k intenzivní medicíně, tak aby student byl schopen pochopit základní souvislosti vyplývající z patologických stavů v kardiologii.
Během přednášek bude kladen i důraz na mezioborovou problematiku. Student bude schopen poskytnout vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním v život ohrožujícím stavu.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu prokáže:
- Základy propedeutiky v intenzivní péči
- Pomocná vyšetření v kardiologii – (RTG, EKG, ECHO, ergo,katetrizace,koronarografie)
- Akutní koronární syndrom, angina pectoris
- Hypertenze HT krize – urgentní a emergentní
- Záněty srdce a srdeční vady
- Akutní srdeční selhání
- Maligní arytmie (tachy, brady)
- Angiologie: akutní cévní příhody DK a plicní embolie
- Základy kardiovaskulární farmakoterapie v IP
Osnova
  • Přednášky: Vyšetřovací fyzikální metody v kardiologii. Pomocná vyšetření v kardiologii EKG Sono srdce Koronarografie Akutní infarkt myokardu Srdeční selhání Chlopenní vady Supraventrikulární arytmie Komorové arytmie Hypertenze Metabolický syndrom Myokarditidy Onemocnění perikardu Angiologie
Literatura
    povinná literatura
  • Kardiologie : pro sestry intenzívní péče a studenty medicíny. Edited by Jiří Kolář. 3. vyd. Praha: Akcenta, 2003. 411 s. ISBN 8086232069. info
  • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 480. ISBN 9788072626045. info
    doporučená literatura
  • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
Výukové metody
Výukové metody: přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIIN0231p