MIRI0121p Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Kovář (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína II koncipován jako teoretický celek. Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí. Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-navrhnout metody monitorace, neuromonitoraca a základní diagnostické metody v intenzivní péči
-popsat cíle podpory orgánových funkcí u pacientů v intenzivní péči
-mít základní znalosti hemodynamiky, umělé plicní ventilace, sedace u pacientů na intenzivní péči
-zajistit příjem a transport pacienta, oxygenoterapii, prevenci infekcí na intenzivní péči
-rozpoznat pacienta v šoku, deliriu/agitaci, sepsi a být schopen stanovit cíle managementu takových pacientů
-být schopen interpretovat základní porucha acidobazické rovnováhy a iontové disbalance
Osnova
  • Úvod do intenzivní medicíny, příjem a transport pacienta Oxygenoterapie – pomůcky, zajišťování dýchacích cest a péče o ně, prevence VAP Neinvazivní a invazivní monitoring, diagnostické metody v intenzivní péči, základy hemodynamiky Šok – rozpoznání pacienta, iniciální zajištění a terapie, typy šoků a nejčastější příčiny Neinvazivní ventilace, ukončování UPV, extubace a její komplikace, prevence VAP Sedace a delirium v intenzivní péči, prevence a screening deliria, agitace Základy UPV a její komplikace, protektivní UPV ABR – hodnocení, základní poruchy iontů a vody, kazustiky Neuromonitoring a neurointenzivní péče Sepse, SIRS a MODS
Literatura
    doporučená literatura
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
    neurčeno
  • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška
Metody hodnocení
zápočtový test, obvykle 10 otázek, úspěšnost min. 70%
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.