MIHY011 Hygiena a epidemiologie v intenzivní medicíně - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 22. 10. 10:00–12:30 A21/111, Čt 29. 10. 10:00–12:30 A21/111, Čt 12. 11. 10:00–12:30 A21/111, Čt 26. 11. 10:00–12:30 A21/111, Čt 10. 12. 10:00–12:30 A21/111
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí. Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy. Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech. Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Výstupy z učení
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
- vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy. Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
- interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova
 • Epidemiologická statistika; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie). Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách intenzivní péče o pacienta. Aktivní a pasivní imunizace. Prevence infekčních chorob. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI. Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz v intenzivní péči o pacienta. Zásady prevence nemocničních nákaz. Program surveillance, prevence, vědecká prognóza. Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště. Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů. Interpretace výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 230 s. ISBN 8024604523. info
  neurčeno
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 358 s. ISBN 9788024620251. info
 • KOŠINOVÁ, Lucie, Jiří ŽUREK, Michaela RICHTROVÁ, Peter KOŠUT, Ludmila KOUDELKOVÁ a Michal FEDORA. Epidemiologie septických stavů a MODS u dětí v intenzivní péči. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2008, roč. 3, S4, s. 11S-12S, 2 s. ISSN 1336-863X. info
 • VOTAVA, Miroslav a Vlastimil JINDRÁK. Epidemiologie a etiologie komunitní pneumonie; Epidemiologie a etiologie nozokomiální pneumonie; Epidemiologie a etiologie aspirační pneumonie. In Záněty plic v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 4-12. ISBN 80-7262-278-1. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 230 s. ISBN 8024604523. info
 • JANOUT, Vladimír. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 145 s. ISBN 8071693537. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný online test.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIHY011