MIAL011 Algeziologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Silvie Doubravská (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8. 10. 14:00–16:30 B11/228, Čt 15. 10. 14:00–16:30 B11/228, Čt 22. 10. 14:00–16:30 B11/228, Čt 29. 10. 14:00–16:30 B11/228, Čt 5. 11. 14:00–16:30 B11/228, Čt 12. 11. 14:00–16:30 B11/228, Čt 19. 11. 14:00–16:30 B11/228, Čt 26. 11. 14:00–16:30 B11/228, Čt 3. 12. 14:00–16:30 B11/228, Čt 10. 12. 14:00–16:30 B11/228
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studující zvládnou poznatky o vzniku, charakteru a možnostech hodnocení bolesti jako páté základní životní funkci. Budou ovládat základní postupy nefarmakologické a farmakologické léčby akutní a chronické bolesti včetně hodnocení účinku léčby a její dokumentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat jednotlivé typy bolesti
- hodnotit akutní i chronickou bolest u pacienta
- popsat základní farmakologické i nefarmakologické alternativy léčby bolesti
Osnova
  • - bolest, teorie bolesti, charakter bolesti - hodnocení bolesti u pacientů v intenzivní péči, indikátory bolesti, VAS, mapa bolesti, diferenciální diagnostické metody bolesti - akutní bolest - pooperační analgetizace. PCA, edukace pacienta - chronická bolest - pacient s onkologickou bolestí - nefarmakologické metody léčby bolesti - možnosti farmakoterapie bolesti I - možnosti farmakoterapie bolesti II, kombinace farmak, nežádoucí účinky - invazivní techniky pro léčbu bolesti - alternativní techniky léčby bolesti - bolest v krajních věkových skupinách - bolesti zad - komunikace a psychologický přístup k pacientovi s bolestí - organizace léčby bolesti v ČR, typy ambulancí bolesti
Literatura
  • ŠEVČÍK, Pavel, Ondřej SLÁMA a Marek HAKL. Bolest. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 1509-1533. ISBN 978-80-247-2110-1. info
  • MÁLEK, Jiří a Pavel ŠEVČÍK. Léčba pooperační bolesti : 2. doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2011. s. 130-135. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2453-2. info
  • ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 174 s. ISBN 9788024730127. info
  • Vše o léčbě bolesti. Edited by Julie Munden. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 356 s. ISBN 8024717204. info
  • ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Bolest a možnosti jejího léčení. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 31-59. ISBN 80-0279-7. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIAL011