MICH021c Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1.4/0. 20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MICH021c/01: Po 17. 2. až Pá 24. 4. každé liché pondělí 10:00–12:40 428-stara KAM2 a Po 17. 2. až Pá 24. 4. každé sudé pondělí 10:00–12:40 428-stara KAM2
MICH021c/02: Po 17. 2. až Pá 24. 4. každé liché pondělí 13:00–15:40 428-stara KAM2 a Po 17. 2. až Pá 24. 4. každé sudé pondělí 10:00–12:40 428-stara KAM2
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I
MIOS0121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání poznatků z oblasti vysoce specializované intenzivní ošetřovatelské péče, která se uplatňuje v péči o chronicky nemocného jedince s postižením jednotlivých orgánových systémů s dlouhodobou umělou plicní ventilací.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- poskytnout vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, která je potřebná v poskytování profesionální intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty na odděleních chronické intenzivní a resuscitační péče či umělé plicní ventilaci v domácí péči.
- aplikovat v pracovních postupech koncept stimulace vnímání
- provádět vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty ve vigilním komatu, persistentním a permanentní vegetativním stavu
- uplatňovat hygienický režim
- využívat trendy v hojení ran
- poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení
- komunikovat s pacientem na UPV
- sledovat funkčnost přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost
- provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí
- aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně
- zvládnout problematiku tišení bolesti
Osnova
 • Oddělení chronické intenzivní péče (DIP) Domácí umělá plicní ventilace Ošetřovatelská péče o hygienu u pacientů v DIP Imobilizační syndrom, prevence infekce Fyziologické funkce, skórovací systémy Ošetřovatelská péče o výživu a vylučování pacientů v DIP Ošetřovatelská péče o dýchací cesty ventilovaného nemocného v domácí péči a DIP Ošetřovatelská péče o implantabilní port Bazální stimulace pacientů v intenzivní péči Rehabilitace v intenzivní péči
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK.
 • 2. ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Galén, 2000. ISBN 80-86257-20-7
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL a Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • Náhradní obsah: 9. MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-7013-445-3
 • Náhradní obsah: 10. PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 2/2005, Domácí umělá plicní ventilace, autorka E. Mičudová
 • MIČUDOVÁ, E. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma, vyd. Medical Tribune Cz s.r.o., Praha, ročník 3, č. 20, červen 2007, ISSN1214-8911
 • KOSTŘÍŽOVÁ, P., ROŠKAŇUKOVÁ, A. Komunikace s dítětem s tracheostomickou kanylou. Sestra, Odborný časopis pro zdravotní sestry, 2006, č. 4, 27 − 28 s. ISSN 1210-0404
 • POSPÍŠILOVÁ, D., Péče o laryngektomované pacienty. Sestra: Odborný časopis pro zdravotní sestry. Tématický sešit. Onkologie. 169. (online). 2006. č. 1,. (cit. 2008 – 03 – 26) Dostupné z: http://www.sestra.cz/scripts/detail.php?id=273170
 • Problematika umělé plicní ventilace v domácí péči, vyd. Mladá fronta, Praha 2006, Sestra, ročník 16, 2/2006, ISSN1210-0404
 • WAGNEROVÁ, B., ELISEK, S. Radosti a starosti s ventilátorem. Florence, 2006, č. 12, 23 − 24 s. ISSN 1801-464X
 • Áčová, P., Elektrolaryng (online). 2008 (cit. 2008 – 04 – 09) Dostupné z: http://zdravi.blesk.cz/Clanek88935.htm
 • ČERMÁKOVÁ, V., Tracheostomovaný klient – komunikace. Sestra: Odborné časopis pro zdravotní sestry (online). 2008 č. 2, (cit. 2008 – 03 – 29) Dostupné z: http://sestra.cz/scripts/detail.php?id=346016, 02/2008
 • http://www.mzcr/odbornik/pages55-domaci-umela-plicni-ventilace.html 8.1.2009
 • http://www.sdaim.cz/text/a3-2007 8.1.2009
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR (1998) Metodická opatření 12/1998, „Koncepce následné lůžkové péče“ Praha
 • Všeobecná zdravotní pojiš’tovna (2002-2003) „Projekt OCHRIP“, Praha
 • webové stránky Národního centra domácí péče 8.1.2009
 • Domácí umělá plicní ventilace (online). 2003 (cit. 2008 – 02 – 14) Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/55-domaci-umela-plicni-ventilace.html
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem.
100 % účast na seminářích, ústní ověření znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MICH021c