MICH021c Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1.4/0. 20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Patrik Mica, DiS. (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Toufarová (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 10:00–11:40 F01B1/316, St 10. 3. 10:00–11:40 F01B1/316, St 17. 3. 10:00–11:40 F01B1/316, St 24. 3. 10:00–11:40 F01B1/316, St 31. 3. 10:00–11:40 F01B1/316, St 7. 4. 10:00–11:40 F01B1/316, St 14. 4. 10:00–11:40 F01B1/316, St 21. 4. 10:00–11:40 F01B1/316, St 28. 4. 10:00–11:40 F01B1/316, St 5. 5. 10:00–11:40 F01B1/316
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I
MIOS0121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání poznatků z oblasti vysoce specializované intenzivní ošetřovatelské péče, která se uplatňuje v péči o chronicky nemocného jedince s postižením jednotlivých orgánových systémů s dlouhodobou umělou plicní ventilací.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- poskytnout vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, která je potřebná v poskytování profesionální intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty na odděleních chronické intenzivní a resuscitační péče či umělé plicní ventilaci v domácí péči.
- aplikovat v pracovních postupech koncept stimulace vnímání
- provádět vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty ve vigilním komatu, persistentním a permanentní vegetativním stavu
- uplatňovat hygienický režim
- využívat trendy v hojení ran
- poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení
- komunikovat s pacientem na UPV
- sledovat funkčnost přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost
- provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí
- aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně
- zvládnout problematiku tišení bolesti
Osnova
 • Oddělení chronické intenzivní péče (DIP) Domácí umělá plicní ventilace Ošetřovatelská péče o hygienu u pacientů v DIP Imobilizační syndrom, prevence infekce Fyziologické funkce, skórovací systémy Ošetřovatelská péče o výživu a vylučování pacientů v DIP Ošetřovatelská péče o dýchací cesty ventilovaného nemocného v domácí péči a DIP Ošetřovatelská péče o implantabilní port Bazální stimulace pacientů v intenzivní péči Rehabilitace v intenzivní péči
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK.
 • 2. ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Galén, 2000. ISBN 80-86257-20-7
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL a Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • Náhradní obsah: 9. MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-7013-445-3
 • Náhradní obsah: 10. PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 2/2005, Domácí umělá plicní ventilace, autorka E. Mičudová
 • MIČUDOVÁ, E. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma, vyd. Medical Tribune Cz s.r.o., Praha, ročník 3, č. 20, červen 2007, ISSN1214-8911
 • KOSTŘÍŽOVÁ, P., ROŠKAŇUKOVÁ, A. Komunikace s dítětem s tracheostomickou kanylou. Sestra, Odborný časopis pro zdravotní sestry, 2006, č. 4, 27 − 28 s. ISSN 1210-0404
 • POSPÍŠILOVÁ, D., Péče o laryngektomované pacienty. Sestra: Odborný časopis pro zdravotní sestry. Tématický sešit. Onkologie. 169. (online). 2006. č. 1,. (cit. 2008 – 03 – 26) Dostupné z: http://www.sestra.cz/scripts/detail.php?id=273170
 • Problematika umělé plicní ventilace v domácí péči, vyd. Mladá fronta, Praha 2006, Sestra, ročník 16, 2/2006, ISSN1210-0404
 • WAGNEROVÁ, B., ELISEK, S. Radosti a starosti s ventilátorem. Florence, 2006, č. 12, 23 − 24 s. ISSN 1801-464X
 • Áčová, P., Elektrolaryng (online). 2008 (cit. 2008 – 04 – 09) Dostupné z: http://zdravi.blesk.cz/Clanek88935.htm
 • ČERMÁKOVÁ, V., Tracheostomovaný klient – komunikace. Sestra: Odborné časopis pro zdravotní sestry (online). 2008 č. 2, (cit. 2008 – 03 – 29) Dostupné z: http://sestra.cz/scripts/detail.php?id=346016, 02/2008
 • http://www.mzcr/odbornik/pages55-domaci-umela-plicni-ventilace.html 8.1.2009
 • http://www.sdaim.cz/text/a3-2007 8.1.2009
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR (1998) Metodická opatření 12/1998, „Koncepce následné lůžkové péče“ Praha
 • Všeobecná zdravotní pojiš’tovna (2002-2003) „Projekt OCHRIP“, Praha
 • webové stránky Národního centra domácí péče 8.1.2009
 • Domácí umělá plicní ventilace (online). 2003 (cit. 2008 – 02 – 14) Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/55-domaci-umela-plicni-ventilace.html
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem.
100 % účast na seminářích, ústní ověření znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MICH021c