MIIN0332p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Jana Bělobrádková (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Harazim (přednášející)
MUDr. Hana Munteanu (přednášející)
MUDr. Jitka Řehořová (přednášející)
MUDr. Michal Šenkyřík (přednášející)
MUDr. Soňa Štěpánková (přednášející)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Mgr. Jiřina Večeřová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIIN0231c Ošetřovatelství v interně I-cv && MIOS0222 Ošetř. péče v int. med. II-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický s následnou praktickou ukázkou, podává přehled o eliminačních technikách v oblasti dialyzačních metod, akutních stavů v endokrinologii, diabetologii, gastroenterologii a hepatologii. Studenti dákáží popsat a vyjmenovat a vysvětlit možnostmi eliminačních technik, jejich významem, principem funkčnosti a manipulací s přístroji. Studenti budou znát cévní přístupy a s možnostmi napojení na eliminační přístrojovou techniku. Student bude znát rizika léčby a bude je umět řešit, bude umět dodržovat hygienicko-epidemiologický režim na pracovištích provádějících očišťovací metody krve. Student bude znát a umět poskytnout adekvátní intenzivní ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující intenzivní péči s akutním onemocněním endokrinního systému, zažívacího systému a s diabetem.
Výstupy z učení
Student umí:
- vysvětlit příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu a principy péče o pacienta se závažným postižením uropoetického systému, akutními komplikacemi diabetu a endokrinního systému, gastroenterálního traktu.
- vysvětlit principy očišťovacích metod.
Osnova
 • Vyšetřovací metody v nefrologii, přístup k pacientovi s onemocněním ledvin. . Tumory ledvin a vývodných cest močových. Akutní selhání ledvin.Chronické selhání ledvin. Oš. péče o klienta s chronickým selháním ledvin.Hemodialýza (historie, technické aspekty, indikace, akutní a chronická hemodialýza, hodnocení, komplikace) Peritoneální dialýza (technické aspekty, typy, indikace, komplikace, kontrola účinnosti léčby.)Hemofiltrace, hemodiafiltrace (princip, technické zajištění, indikace, komplikace).Plazmaferéza, hemoperfuze (princip, technické zajištění, indikace, komplikace)Oš. péče o klienta u kterého je prováděna plazmaferéza a hemoperfuze. Kontinuální očišťovací metody (princip a technické zajištění, indikace, komplikace).Akutní stavy v endokrinologii. Akutní stavy v diabetologii. Akutní stavy gastroenterologii. Akutní intoxikace Akuní stavy v hematologii
Literatura
 • NEDBÁLKOVÁ, Marta. Hemodialýza - současná praxe. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 57, 7-8, s. 640-644. ISSN 0042-773X. info
 • NOVÁK, Ivan a Martin MATĚJOVIČ. Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Edited by Vladimír Černý. Praha: Maxdorf, 2008. 147 s. ISBN 9788073451622. info
 • PAVLÍK, Martin. Intenzivní medicína. Brno, 2008. 7 s. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • SULKOVÁ, Sylvie. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. 693 s. ISBN 8085912228. info
 • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • LACHMANOVÁ, Jana. Očišťovací metody krve. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 125 s. ISBN 8071697494. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MIIN0332p