AJ0103 Jazyková cvičení A

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lauren Elizabeth McEvoy (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ0103/01: Po 18:00–19:50 učebna 10, L. McEvoy
Předpoklady
Students are expected to have a B2 level of English.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 2/20
Mateřské obory
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• naučit studenta/ku porozumět anglickým idiomům, přirovnáním, příslovím apod. a být schopen je vysvětlit.Studenti budou schopni připravit aktivitu na procvičení slovní zásoby, kterou budou prezentovat před svými kolegy jako součást přípravy na budoucí učitelské povolání. • podpořit dovednost monitorování správnosti v mluveném projevu s ohledem na minimalizování počtu chyb. • naučit studenta/ku kriticky zhodnotit názory prezentované ostatními studenty. • rozvinout u studentů schopnost kritického myšlení a uvědomění si odlišností či podobností mezi různými kulturami. Studenti budou schopni debatovat o sociálních, politických i kulturních otázkách vztahujících se k danému tématu a obhájit svůj postoj v diskuzi.
Výstupy z učení
Student/ka: • bude schopen/schopna nejen receptivně porozumět novým procvičovaným idiomům, frázovým slovesům a slovní zásobě, ale také je aktivně a plynule použít ve vlastní řečové produkci. • bude se aktivně podílet na práci v kurzu v prostředí Moodle a pravidelně přispívat do diskusních fór. • bude schopen/schopna v závěru kurzu přesvědčivě demonstrovat nově nabytou slovní zásobu při prezentaci.
Osnova
  • Osnovu tvoří šest vybraných témat, zvolených studenty, spolu s procvičováním různých gramatických jevů a osvojování si slovní zásoby relevantní k tématům.
Literatura
  • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use : [upper-intermediate & advanced]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. vi, 296. ISBN 0521423961. info
  • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English idioms in use. 5th print. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 190 s. ISBN 0521789575. info
  • WRIGHT, Jon. Idioms organiser :organised by metaphor, topic and key word. Edited by Jimmie Hill - Morgan Lewis, Illustrated by Bil Stott. Hove: LTP - Language teaching publications, 1999. 296 s. ISBN 1-899396-06-3. info
  • WATCYN-JONES, Peter. Test your vocabulary. Illustrated by Sven Nordqvist. London: Penguin English, 1982. 83 s. ISBN 0-14-080853-1. info
  • Oxford advanced learner's dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2000. 1 CD-ROM. ISBN 0194367959. info
Výukové metody
class discussion, pair work, group work, work in learning centres, homework, self-tests (an e-learning course), students' presentations
Metody hodnocení
There will be discussion, pair-work and group-work. Course Requirements: Attendence is mandatory, students may miss 1 class but not more. Other requirements: 1. 80% active participation in lessons; preparation for lessons and homework where required. 2. Placement test (online) . 3. Presentation (in groups). 4. One online forum. At the end of the course there will be a vocabulary test. The passmark for the course is 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/AJ0103