AJ1106 Praktický jazyk 3B

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Oaklandová (cvičící)
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
PhDr. Tamara Váňová (pomocník)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• maximalizovat používání angličtiny v různorodých aktivitách zaměřených na rozvoj všech řečových dovedností, • poskytnout studentům prostor pro práci s akademickým textem z oblasti edukace, • poskytnout studentům možnost aktivně využít nově nabyté znalosti z oblasti edukace a výuky cizího jazyka, a to písemnou i ústní formou (akademické psaní, prezentace). Studenti mají také možnost představit svoji bakalářskou práci formou power-pointové prezentace, • pokračovat ve vytváření učitelského portfolia, rozvíjet schopnost obsah portfolia prezentovat a analyzovat, • rozvíjet schopnost sebehodnocení a poskytování zpětné vazby spolužákům.
Výstupy z učení
Student/ka: • bude schopen/schopna se plynule vyjádřit k diskutovaným tématům, • bude schopen/schopna v písemné i ústní formě demonstrovat nově nabyté znalosti včetně terminologie související s edukační realitou, • bude schopen/schopna prokázat porozumění základním principům výuky cizího jazyka a plynule o nich hovořit, • bude schopen/schopna sdílet zkušenost z výukové praxe s ostatními studenty a analyzovat výukové situace za použití vhodné terminologie, • bude schopen/schopna reflektovat vlastní učení se cizímu jazyku.
Osnova
  • 1. Kreativní postupy ve výuce jazyků. Práce s textem v odborném periodiku. 2. Poslechové strategie. Prostředky koherence v akademickém textu 3. Příprava a analýza poslechového textu z didaktického a jazykového hlediska. 4. Samostatný mluvený projev. Tipy pro úspěšnou prezentaci. 5. Mluvený projev: interakce. Reakce na otázky k prezentaci. 6. Čtení: analýza textu. Profil učitele (písemný úkol). 7. Čtení: čtenářské strategie včetně rozvoje volnočasového čtení. 8. Psaní jako proces. Psaní kratšího akademického textu. 9. Poskytování zpětné vazby na písemný projev. 10. Integrované dovednosti v přípravě na hodinu. 11. Základní způsoby hodnocení. Profil žáka (písemný úkol). 12. Alternativní nástroje hodnocení. Analýza a hodnocení portfolia.
Literatura
    doporučená literatura
  • HARMER, Jeremy. How to teach English : an introduction to the practice of English language teaching. 1st publ. Harlow: Longman, 1998. x, 198. ISBN 0582297966. info
  • KELLY, Gerald. How to teach pronunciation. Edited by Jeremy Harmer. Harlow: Longman, 2000. vi, 154. ISBN 0582429757. info
  • LEMLECH, Johanna Kasin. Classroom management : methods and techniques for elementary and secondary teachers. 3rd ed. Prospect Heights: Waveland Press, 1999. xv, 383. ISBN 1577660331. info
  • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Heinemann, 1994. info
  • UR, P. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. info
Výukové metody
Course syllabus is integrated with a course in methodology - Basics of Methodology 4. Integrated topics (see the course contents) are supplemented with collocations, idioms, phrasal verbs, grammar topics for advanced C1 level, students' facilitations of learning ventres, microteaching and relevant writing formats where students focus on academic style.
Metody hodnocení
Continuous assessment consists of active participation in learning centres, regular contributions to discussions forums and work with online materials.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1610
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: kombinované studium: výuka v blocích.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.