AJ2104 Praktický jazyk 2B

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Filip Pultar (cvičící)
Mgr. Helena Worthington (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ2103 Praktický jazyk 2A
AJ2103 Practical language 2A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• naučit studenta/ku rozpoznat a jasně a srozumitelně shrnout hlavní myšlenku předloženého psaného či mluveného textu; • rozvinout schopnost studenta/ky formulovat svůj názor a relevantně rozvinout konverzaci na dané téma z kulturní, či sociální oblasti; • procvičit a zlepšit písemný projev, který vykazuje samostatné a analytické myšlení; • zlepšit plynulost mluveného i psaného projevu na zadané téma z kulturní i sociální oblasti; • podpořit dovednost monitorování vlastní řeči s ohledem na minimalizování počtu chyb; • naučit studenta/ku kriticky zhodnotit názory prezentované jinými osobami; • rozvinout u studentů schopnost kritického myšlení a uvědomění si odlišností i podobností mezi různými kulturami tím, že je schopen debatovat o sociálních, politických i kulturních otázkách vztahujících se k danému tématu a obhájit svůj postoj v těchto otázkách
Výstupy z učení
Student/ka: • v průběhu semestru vypracuje dva krátké psané texty (argument, formální dopis) • přednese prezentaci odpovídající jednomu z témat pokrytých v hodinách • sestaví portfolio (kompilace materiálů, které student používá ke zdokonalování vlastních jazykových dovedností mimo přímou výuku) • napíše krátkou recenzi filmu, knihy nebo popis společenské události • prokáže vhodnou jazykovou vybavenost v závislosti na specifikách dané sociální a kulturní situace • uvědomuje si provázanost jazyka a kultury • je schopen/schopna kriticky shrnout obsah textu týkajícího se obecných sociálních a kulturních témat z beletrie i literatury faktu, přičemž dokáže vyjádřit vlastní názor, formulovat argument, vyvolat diskusi a spekulovat o případných příčinách, důsledcích a hypotetických situacích
Osnova
 • Topics for course
 • Advanced grammar
 • Reading comprehension
 • Writing proficiency
 • Speaking proficiency
 • Listening proficiency
 • Group facilitation
 • Cultural awareness
 • Examples of ELT
Literatura
  povinná literatura
 • DELLAR, Hugh a Andrew WALKLEY. Outcomes. Second edition. Andover: National Geographic Learning, 2017. 214 stran. ISBN 9781305651920. info
Výukové metody
This class uses a variety of methods including learning centres, group discussions, presentations, projects and Moodlinka work.
Metody hodnocení
Students must acquire a minimum of 70 points from quizzes, forums, class participation, group facilitation and the final credit test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.