AJ4102 Praktická a profesní angličtina 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ4101 Praktická a profesní angličtina 1
Úspěšné absolvování předmětu AJ4101.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktická a profesní angličtina 2 je druhá část dvousemestrálního studijního předmětu, jehož základním cílem je nabídnout budoucím učitelům strategie, jak rozvíjet a zdokonalovat svoji znalost jazyka, se zvláštním důrazem na osvojení si profesní angličtiny. Náplň hodin rámcově vychází z učebnice English for the Teacher, která pracuje s autentickými materiály (audio rozhovory s učiteli, didaktické články, studentské práce, recenze) a přistupuje k nim z jazykového i profesního hlediska, a tyto vyučující dále doplňuje autentickými nahrávkami (např. z BBC World Service), články z anglicky psaného tisku a profesních periodik. Obsahová náplň předmětu je rovněž těsně spjatá s výukovou praxí, kterou v tomto semestru studenti absolvují na základních školách.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni efektivně vést výuku v angličtině, dokáží analyzovat a zhodnotit různé typy výukových aktivit a stejně tak budou mít zkušenost s jejich vytvářením. Jazyková vybavenost studentů bude rozšířena směrem k úrovni C2.
Osnova
  • The course will be based mainly on the topics and activities in English for the Teacher by Mary Spratt. Students will also be supplied with additional materials placed on the course web site (Interaktivní osnova in IS). The course meetings will involve listening and speaking exercises and feedback sessions. We will review some grammar. Integral part will be tasks related to the students' teaching practice. Syllabus: Unit 7: Teacher Development Unit 8: Student development. Unit 9: Personal development. Unit 10: Job satisfaction. Unit 11: Organising your time. Unit 12: A teacher's character Unit 13: Trouble in the classroom Unit 14: Gender in the classroom Review of Units 8-14.
Literatura
    povinná literatura
  • Interaktivní osnova předmětu.
  • SPRATT, Mary. English for the teacher : a language development course. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xi, 158. ISBN 0521426766. info
Výukové metody
During the course students will be expected to participate in seminars, in class discussion, both pair-work and group-work, and make presentations, teaching practice observations.
Metody hodnocení
The course will involve group-work and pair-work as well as class discussion. A communicative approach will be used and expected from the students as well. Requirements for continuous assessment: - coursework/participation - attendance (80% recommended) - pair-presentation on a selected topic - final test (to pass: minimum 70%; practical and methodological parts) The final exam will include the result from the presentation (20%) and from a written test (80%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://ped.muni.cz/course/view.php?id=1068
All students are required to have a copy of English for the Teacher by Mary Spratt. All other required readings will be in IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/AJ4102