AJ9102 Praktická a profesní angličtina 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ9102/Kombi01: Pá 1. 3. 17:00–18:50 učebna 58, Pá 15. 3. 17:00–18:50 učebna 58, Pá 5. 4. 17:00–18:50 učebna 58, Pá 19. 4. 17:00–18:50 učebna 58, Pá 3. 5. 17:00–18:50 učebna 58, Pá 17. 5. 17:00–18:50 učebna 58, A. Randall
AJ9102/Kombi02: Pá 1. 3. 15:00–16:50 učebna 57, Pá 15. 3. 15:00–16:50 učebna 57, Pá 5. 4. 15:00–16:50 učebna 57, Pá 19. 4. 15:00–16:50 učebna 57, Pá 3. 5. 15:00–16:50 učebna 57, Pá 17. 5. 15:00–16:50 učebna 57, A. Randall
Předpoklady
AJ4101 Praktická a profesní angličtina 1 || AJ9101 Praktická a profesní angličtina 1
Úspěšné absolvování předmětu AJ9101.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktická a profesní angličtina 2 je druhá část dvousemestrálního studijního předmětu, jehož základním cílem je nabídnout budoucím učitelům strategie, jak rozvíjet a zdokonalovat svoji znalost jazyka, se zvláštním důrazem na osvojení si profesní angličtiny. Náplň hodin rámcově vychází z učebnice English for the Teacher, která pracuje s autentickými materiály (audio rozhovory s učiteli, didaktické články, studentské práce, recenze) a přistupuje k nim z jazykového i profesního hlediska, a tyto vyučující dále doplňuje autentickými nahrávkami (např. z BBC World Service), články z anglicky psaného tisku a profesních periodik. Obsahová náplň předmětu je rovněž těsně spjatá s výukovou praxí, kterou v tomto semestru studenti absolvují na základních školách.
Výstupy z učení
Tento kurz poskytuje praktické využití angličtiny včetně řečových dovedností (mluvení, poslechu, čtení a psaní). Studenti budou mít příležitost zdokonalit se v používání jazyka prostřednictvím diskusí, cvičení a úkolů. Kurz nabízí různé přístupy ke studiu a výuce jazyka a zároveň rozvíjí širší porozumění metodice a kultuře anglicky mluvících zemí. Studenti se naučí analyzovat jazyk pro účely výuky a uvědomí si, že změnili svou roli - z uživatelů jazyka se stali zdrojem informací o jazyce a jazykovými modely.
Osnova
  • The course will be based mainly on the topics and activities in Keynote Proficient. Students will also be supplied with additional materials placed on the course web site (Interaktivní osnova in IS). The course meetings will involve listening and speaking exercises and feedback sessions. We will review some grammar. Integral part will be tasks related to the students' teaching practice. Syllabus: Unit 7: The danger of a single story Unit 8: How I fell in love with a fish Unit 9: Why videos go viral Unit 10: A kinder, gentler philosophy of success Unit 11: Build a school in the cloud Unit 12: Creative problem-solving in the face of extreme limits
Literatura
    povinná literatura
  • Interaktivní osnova předmětu.
    neurčeno
  • DUMMETT, Paul, Helen STEPHENSON a Lewis LANSFORD. Keynote. Andover: National Geographic Learning, 2017, 191 stran. ISBN 9781305399181. info
  • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, ix, 340. ISBN 0521498686. info
Výukové metody
During the course students will be expected to participate in seminars, in class discussion, both pair-work and group-work, and make presentations, teaching practice observations.
Metody hodnocení
The course will involve group-work and pair-work as well as class discussion. A communicative approach will be used and expected from the students as well. Requirements for continuous assessment: - coursework/participation - attendance (80% recommended) - pair-presentation on a selected topic - final test (to pass: minimum 70%; practical and methodological parts) The final exam will include the result from the presentation (20%) and from a written test (80%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://ped.muni.cz/course/view.php?id=1068
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/AJ9102