AJ9401 Didaktika anglického jazyka 1A

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Successful passing of bachelor studies is required.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course focuses on different methods and approaches in English language teaching (ELT). At the end of the course students will be able to demonstrate an understanding of the main concepts and ideas and to apply different methods and approaches in English language teaching (ELT). Students will be able to make informed decisions in selecting positive aspects of different methods and approaches and create their own eclectic approach to ELT.
Výstupy z učení
At the end of the course students will be able to demonstrate an understanding of the main concepts and ideas and to apply different methods and approaches in English language teaching (ELT). Students will be able to make informed decisions in selecting positive aspects of different methods and approaches and create their own eclectic approach to ELT.
Osnova
 • 1. Introduction, course requirements, presentations
 • 2. Grammar-Translation Method
 • 3. Direct Method
 • 4. Audio-Lingual Method
 • 5. TPR
 • 6. Suggestopedia
 • 7. Communicative approach
 • 8. The role of mother tongue in foreign language teaching
 • 9. Task-based learning
 • 10. Lexical approach
 • 11. CLIL
Literatura
  povinná literatura
 • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Heinemann, 1994. vi, 218 p. ISBN 0-435-24089-718. info
  neurčeno
 • WALLACE, Michael J. Study skills in english. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. vi, 218. ISBN 0521221102. info
 • UR, Penny. A course in language teaching : practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xiii, 375. ISBN 0-521-44994-4. info
 • HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. New ed. London: Longman, 1991. 296 s. ISBN 0582046564. info
Výukové metody
Seminar, group discussions, presentations, observation.
Metody hodnocení
Assessment methods and criteria: 80% attendance (or a written test), active participation (or moodlinka contributions) seminar work presentation, essay. Students who did not pass any course in ELT methodology - assigned reading and moodlinka contributions.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=515
Students are requested to secure good internet connection in order to participate in online lessons as indicated in the schedule. Students must attend these meetings with both the sound and camera on.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.