AJ9402 Didaktika anglického jazyka 1B

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ9402/Kombi01: Pá 5. 3. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 19. 3. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 9. 4. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 23. 4. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 7. 5. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 21. 5. 17:00–18:50 učebna 10, S. Hanušová
AJ9402/Kombi02: Pá 12. 3. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 26. 3. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 16. 4. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 30. 4. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 14. 5. 17:00–18:50 učebna 10, Pá 21. 5. 17:00–18:50 učebna 10, S. Hanušová
AJ9402/Prez01: Po 14:00–15:50 učebna 51, S. Hanušová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The students will be able to understand various factors that influence the process of language learning and acquisition. They will be able to identify individual differences among learners and develop appropriate instructional strategies to accommodate every learner in an inclusive classroom.
Výstupy z učení
Students will:
-be familiar with the well-known theories of language acquisition,
-be able to read academic texts about new developments in the field of the second language acquisition,
-understand specific learning needs and their implications for foreign language teaching,
-be able to identify learners´specific needs,
-be able to plan and apply activities that accommodate individual learners´needs,
-suggest appropriate learning strategies to their learners,
-apply differentiation in teaching a heterogeneous class and develop further in this field,
-compile their teaching portfolios as an ongoing task,
-reflect on their professional development with the use of the portfolio.
Osnova
  • 1. Theories of the first language acquisition 2. Bilingualism and multilingualism 3. Theories of the second language acquisition 4. Individual differences in language learners 5. Factor of age 6. Learner beliefs 7. Learning styles 8. Learner strategies 9. Learner autonomy and its development 10.Learners with SpLD 11.Learner training, language learning advising 12.Differentiation
Literatura
    povinná literatura
  • LIGHTBOWN, Patsy a Nina Margaret SPADA. How languages are learned. Oxford: Oxford University Press, 1993. xv, 135. ISBN 0194371697. info
  • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1994. vi, 218. ISBN 0435240897. info
    doporučená literatura
  • OXFORD, Rebecca L. Language learning strategies :what every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle, 1990. xxii, 342. ISBN 0-8384-2862-2. info
Výukové metody
Seminars, workshops, discussions, reading.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1.80% attendance 2.active participation in seminars and in discussion forums in moodlinka 3.seminar paper based on research (learner profile)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=448
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/AJ9402