AJ9403 Didaktika anglického jazyka 2A

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aims of the course is to teach the students how to implement longterm planning in foreign language teaching. Their skills are developed in the process of designing a one-year course of English for a clearly defined group of learners.
Výstupy z učení
At the end of the course the participants will be able to understand the problems of course design, the analysis of the needs of language learner, evaluation of students and teaching materials.
The students will understand different aspects of long-term planning in ELT, will be able to plan a learner-centred course.
They will be able to take part in the design of the school educational programmes.
Osnova
  • 1. Course design components 2. Teacher beliefs 3. Needs analysis 4. Aims and objectives 5. Educational documents (RVP, CEFR) 6. Coursebooks and other materials in ELT 7. Content specification 8. Planning assessment and evaluation 8. Course evaluation
Literatura
    povinná literatura
  • GRAVES, Kathleen. Designing language courses: a guide for teachers. Boston: Heinle & Heinle, 2000, xi, 308. ISBN 9780838479094. info
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Edited by Jaroslava Ivanová. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 267 s. ISBN 8024404044. info
    doporučená literatura
  • CUNNINGSWORTH, Alan. Choosing your coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995, vi, 153 s. ISBN 0-435-24058-7. info
  • International perspectives on materials in ELT. Edited by Sue Garton - Kathleen Graves. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, xiv, 292. ISBN 9781137023308. info
Výukové metody
projekt, seminář, zadaná četba
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář Course requirements: 80% attendance, active participation both in the seminars and in moodlinka, all assignements and readings as set, course design - project
peer feedback provided to classmates
Exam: Interview about the course design project
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1233
Students will be working in pairs in order to increase the opportunities of peer feeback. Students who are abroad (eg.on Erasmus) should work in a pair with someone who is currently in Brno.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.