BIp011 Základy zoologie strunatců

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp011/01: Po 10:00–11:50 laboratoř 81, R. Smolinský
BIp011/02: St 10:00–11:50 laboratoř 81, R. Smolinský
BIp011/03: St 14:00–15:50 laboratoř 81, R. Smolinský
Předpoklady
Základní znalosti taxonu strunatců.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
* student pochopí a popíše dynamiku evolučních procesů, charakterizuje příbuzenské vztahy mezi jednotlivými taxony;
* porozumí a vysvětlí základy tělesné organizaci taxonu;
* používá systematické jednotky strunatců, běžně s nimi pracuje; * porozumí diverzitě strunatců;
* zná bionomii modelových druhů jednotlivých taxonů na úrovni tříd;
* charakterizuje zástupce modelových ekosystémů;
* student determinuje běžné druhy obratlovců, popíše jejich ekologické požadavky a vazby na konkrétní ekosystémy;
* student vytváří písemné záznamy z pozorování ve volné přírodě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat změny tělesné organizace taxonu;
- znát bionomii modelových druhů;
- determinovat běžné druhy obratlovců, popsat jejich ekologické požadavky a vazby na konkrétní ekosystémy;
Osnova
  • Osnova přednášky: 1. Co je fylogenetický systém, konfrontace s deskriptivním pojetím systematiky. 2. Postavení a diverzifikace strunatců, kopinatec jako model strunatce s archetypálními znaky, pláštěnci.  3. Charakteristika obratlovců – základní apomorfie, diverzifikace recentních linií. Kruhoústí – sliznatky a mihule. 4. Vodní čelistnatci – paryby a paprskoploutvé a svaloploutvé ryby. 5. Vznik čtvernožců, recentní obojživelníci. 6. Osídlení suchozemského prostředí – Amniota – plazi (želvy, krokodýli, archosauři, šupinatí – ještěři a hadi) – I. část. 7. Ptáci – hlavní recentní skupiny (Palaeognathae a Neognathae). 8. Savci – jejich postavení mezi Amnioty, diverzifikace: vejcorodí, vačnatí a placentálové. 9. Obratlovci v našich terestrických a vodních ekosystémech.   Osnova cvičení: Základní obraz obratlovců na našem území, bionomie. 1. Kruhoústí – mihule. 2. Paprskoploutví – jeseteři a kostnaté ryby – přehled, morfologické znaky. 2A. Determinace kostnatých ryb podle klíče. 2B. Pitva kaprovité ryby – morfologie a anatomie. 3. Obojživelníci – ocasatí a žáby, morfologické a ekologické rozdíly, rozmnožování – snůšky, larvy a dospělci, determinace našich zástupců, hlasy žab. 4. Plazi – přehled našich zástupců želv, ještěrů a hadů. 5A. Ptáci vodní. 5B. Ptáci terestričtí, akustické projevy. 5C. Ptáci terestričtí, akustické projevy. 6A. Savci – hlodavci, hmyzožravci, letouni. 6B. Savci – sudokopytníci, lichokopytníci a šelmy. 7. Obratlovci v našich hlavních ekosystémech
Literatura
  • SVENSSON, Lars. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Edited by P. J. Grant, Translated by Robert Doležal, Illustrated by Killian Mul. 2., opr. a rozš. vyd. Plzeň: Ševčík, 2012. 447 s. ISBN 9788072912247. info
  • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. Illustrated by Pavel Dvorský - Ludvík Kunc - Jitka Stužková-Stránělová -. 2., přepracované vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2012. 510 stran. ISBN 9788071822912. info
  • ŘEHÁK, Zdeněk. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 2. Praha: Academia, 2011. 181 s. ISBN 9788020019790. info
  • Animal evolution : genomes, fossils, and trees. Edited by Maximilian J. Telford - D. T. J. Littlewood. 1st publ. New York: Oxford University Press, 2009. xvi, 245. ISBN 9780199570300. info
  • Obojživelníci a plazi České republiky : encyklopedie všech druhů, určovací klíč, 1654 barevných ilustrací. Illustrated by Ivan Zwach. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 9788024725093. info
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. info
  • HANEL, Lubomír. Naše ryby a rybaření. Vyd. 1. Praha: Brázda, 2001. 286 s. ISBN 8020902929. info
  • DUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 8085617161. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení (biometrická měření, individuální teoretické projekty bionomie jednotlivých modelových druhů našich obratlovců - studentské prezentace(PPP), diskuze, determinace pomocí klíčů, pozorování a determinace obratlovců ve vybraných ekosystémech)
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Zk (morfologie a anatomie, bionomie a ekologie, systematika strunatců včetně našich obratlovců) Podmínky získání přístupu ke zkoušce: - dovednost determinace běžných taxonů našich obratlovců (5 skupin - ryby paprskopl., obojživelníci, plazi, ptáci a savci) - protokoly měření a další laboratorní činosti - seminární práce vlastního pozorování obratlovců ve vybraných ekosystémech (tři termíny, tři biotopy)
Informace učitele
Ke zkoušce je doporučována znalost našich obratlovců v rozsahu tří libovolných tříd, probíraných ve cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.