BIp030 Zoologie strunatců pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD. (přednášející)
Garance
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–8:50 učebna 6, kromě Čt 27. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp030/02: St 12:00–12:50 laboratoř 81, kromě St 26. 10., R. Smolinský
BIp030/03: Čt 16:00–16:50 laboratoř 81, kromě Čt 27. 10., R. Smolinský
Předpoklady
Shrnutí tělesné organizace taxonu, základní znalosti vývojových rozdílů jednotlivých tělesných soustav (didaktizace znalostí). Modelové ekosystémy - zpřesňování nik významných zástupců.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět (1) základní srovnávací problematice obratlovců;
- dovede rozlišit (2) rozdílnou tělesnou stavbu hlavních představitelů;
- dokáže vysvětlit(3) vývojové proměny a vztahy mezi taxony;
- rozliší hlavní taxony obratlovců (4) a jejich něčím významné zástupce (5) v hlavních domácích a světových ekosystémech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišit rozdílnou tělesnou stavbu hlavních představitelů a vývojové změny;
- charakterizovat hlavní taxony obratlovců s významnými zástupci v hlavních domácích a světových ekosystémech.
Osnova
 • 1. Přehled vývoje soustav obratlovců
 • 1A. Krycí
 • 1B. Oporná
 • 1C. Svalová
 • 1D. Trávicí
 • 1E. Dýchací
 • 1F. Cévní
 • 1G. Coelom
 • 1H. Nervová a smysly
 • 1I. Humorální
 • 1J. Vylučovací
 • 1K. Reprodukční
 • 2. Obratlovci podle charakteristických ekosystémů
 • 2A. Vodní-mokřadní ekosystém
 • 2B. Lesní e.
 • 2C. Luční e.
 • 2D. Urbánní e.
Literatura
 • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007. 692 s. ISBN 9788020014849. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuze, minivýstupy studentů
Metody hodnocení
ústní prověření znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp030