BIp032 Školní biologické pokusy

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BIp032/01: Út 14:00–15:50 laboratoř 81, kromě Út 25. 10., L. Vodová
BIp032/02: Po 10:00–11:50 laboratoř 82, kromě Po 24. 10., L. Vodová
BIp032/03: St 8:00–9:50 laboratoř 81, kromě St 26. 10., B. Brabcová
Předpoklady
Bip026 Didaktika přírodopisu 2
Vzdělání v botanice a zoologii na úrovni vysokoškolského bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
naplánovat pokusy z biologie, ekologie a geologie pro druhý stupeň základních škol;
připravit pokusy z biologie, ekologie a geologie pro druhý stupeň základních škol;
realizovat pokusy z biologie, ekologie a geologie pro druhý stupeň základních škol;
reflektovat pokusy;
diskutovat nad přínosem pokusů ve výuce
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ - student vybírá a ve výuce využívá vhodné pokusy a pozorování pro dokladování vybraných jevů a procesů
Osnova
 • Celkem 28 témat s osnovou k realizaci pozorování a pokusů (pro každý ze 7 tematických celků RVP ZV 4 náměty):
 • Biologie hub
 • A. Plísně – škodlivé a užitečné
 • 1. Skupiny žáků pracují na jednotlivých stanovištích, vyplňují pracovní list (možno realizovat jinak).
 • 2. 4 – 5 stanovišť
 • - penicilín, štětičkovec, význam výroba, kdo vymyslel, použití
 • - plesnivé potraviny, které houby, proč, ochrana, zdravotní hledisko
 • - ušlechtilé plísně, využití, sýry,
 • - plísně v bytech, sklepích, fasády domů, na kůži člověka, které, zdravotní hledisko
 • - plísně jako rozkladači
 • B. Charakteristika hub
 • Vytvoření lapbooku se stavbou a charakteristikou hub (viz např. https://cz.pinterest.com/nikki_renee/lapbook-ideas/, nebo https://www.2zsmb.cz/lapbooky)
 • 1. Způsoby
 • a) seznámení se stavbou a charakteristikou hub  lapbook
 • b) žák pracuje s učebními či jinými materiály (i nachystaných učitelem)  lapbook (asi ne, pro 6. r. moc těžké)
 • c) navrhněte jinou možnost
 • Potřeby: desky se 3 chlopněmi (nebo tvrdý velký papír), obrázky hub, lepidlo, izolepa, pastelky, papíry, fixy, provázek, přírodniny, sporogram houby, krabička od hermelínu, obal od kvasnic,…
 • 2. Co by tam mělo být – co by měli žáci znát? Pozor na návaznost učiva (také znalosti, které využijete ve vyšších ročnících) (stélka, h. jednobuněčné, h. mnohobuněčné, s plodnicí bez plodnice (plísně), stavba plodnice, h. rourkaté, lupenaté, břichatky, jedlé, nejedlé, jedovaté, rozmnožování, mykorhiza, funkce v ekosystému, užitkovost, škodlivost)
 • C. Podmínky vzniku a růstu plísně na potravinách
 • 1. brainstorming (proč potraviny plesniví, podmínky vzniku a růstu plísně)
 • 2. formulace hypotéz (dojít k: vlhko, spory, teplota (možno ověřovat i jiné faktory, žáky navržené)
 • 3. návrh pokusů k ověření hypotéz
 • 4. naplánovat a realizovat pokusy – možnosti: kousek chleba, knedlík, či jiné (ovoce, citron), zavařovací sklenice s víčkem/potravinářská fólie/igelit. sáček
 • Např.:
 • a) 1x zavařit ve sklenici kousek chleba a 1x nezavařená
 • b) 1x suchý chleba – vysušený jako topinka a 1x navlhčený, obojí do sklenice s víčkem nebo do potravinářské fólie
 • c) 1x chleba v potr. fólii/sklenici s víčkem v lednici a 1x mimo lednici
 • d) lze: 1x chleba navlhčený vodou (potr. fólie/sáček/sklenice a 1x navlhčený octem
 • 5. navrhnout laboratorní protokol s formulací závěru
 • D. Poznáváme houby s plodnicí (jedlé, nejedlé, jedovaté, komerčně pěstované, mykorhiza, zásady sběru) navrhněte způsob realizace (např. didaktická hra) cílem je poznat a pojmenovat základní druhy hub, odlišit houby jedovaté, znát zásady sběru
 • Biologie rostlin
 • A. Léčivé rostliny
 • 1. Krabičky od bylinných směsí čajů (vybrat 3, např. průdušková čaj. směs, žaludeční směs, nachlazení, uklidňující apod.). Vypsat jména rostlin, ze kterých je směs složená, vypsat použití, kontraindikace/upozornění.
 • 2. Stěžejní druhy rostlin z čajových směsí (2-3): dohledat charakteristiku (obrázek r., jméno, popis, jaká část se využívá, ve kterých čajích (lze nalepit část krabičky).
 • 3. Poznávání sušené drogy – využívané části r. z bodu 2 (oko, čich).
 • 4. Didaktická hra na poznávání stěžejních druhů rostlin, jejich charakteristiku (obrázek, jméno r., popis, použití, zajímavost).
 • B. Řasy (vyberte) Co jsou řasy? Jak vypadají? Stavba? Kde žijí? Fotosyntéza? Úloha v ekosystému? Význam pro člověka? Navrhuji: výskyt řas (terén), pozorování (laboratoř), úloha v ekosystému (pozorování + potravní řetězec)
 • C. Výtrusné rostliny
 • - Vysvětlení pojmu výtrusné rostliny
 • - Skupiny rostlin (mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny)
 • - Pozorování a pokusy na význam a využití zástupců výtrusných rostlin v praxi, např.: 1) demonstrace zadržování vody mechorosty – význam pro ekosystém
 • 2) bioindikační hodnota výtrusných rostlin (např. vzhledem k horninovém podloží a pH, kvalitě ovzduší)
 • 3) léčivé účinky vybraných druhů výtrusných rostlin – na co a jak se používají
 • 4) fosilní paliv (vysvětlení procesu vzniku, demonstrace vzhledu prvohorních zástupců výtrusných rostlin – např. otisky v uhlí)
 • D. Příjem, výdej a vedení vody rostlinami pokus a pozorování, důkazy příjmu vody, vedení a výdeje vody, pozorování cévních svazků lze vybrat např. z těchto možností: příjem vody:
 • - ve vodě – pohyb po příjmu vody - zlomená párátka, sirky, papírový květ, šiška borovice (či jiná), suchý květ smilku, slaměnky, pupavy, lusky čilimníku, hrách, rozinky, fazole (Za tajemstvím růstu rostlin – návody k experimentům, 131 – fyzikální pohyby rostlin)
 • - přesun obarvené vody papírovou utěrkou ze sklenice do druhé sklenice
 • - 3 větvičky šeříku se 3 páry listů – do 3 odm. válců s vodou, nahoře plastelína, jedna větvička 3 páry, další bez 3 listů, další s listy všemi, odečítej po 1h, 2h, 24h (nejlépe asi dát na světlo/slunce/teplo
 • vedení vody:
 • - obarvená voda – bílé květy nejlepší, chryzantéma, karafiát, brambořík, řebříček, podz. pampeliška, zelí, list, řapík celeru/řapíkatý celer
 • - místo vody usušené větvičky dub, buk, loubinec (cca 15 cm délky) – foukání do sklenice s vodou – dělají se bublinky
 • – lze též napojit větvičku na pumpičku, lze též dát i jarovou vodu – mělo by pěnit výdej vody:
 • - list (listy) pokojové rostliny do sáčku – utěsnit – dát na slunce – transpirace – v sáčku voda (lze též jiný list namazaný vazelínou – není transpirace)
 • - podobně lze venkovní větvičku stromu/keře utěsnit v sáčku – do sáčku se sbírá voda
 • - netýkavka ve vodě + bez vody – za 2h pozorování cévních svazků:
 • - cévní svazky listu břečťanu – list povař ve vodě s prací sodou, velmi tvrdým štětečkem vyklepej mezi cévními svazky rozrušená pletiva – výsledkem jsou cévní svazky listu, (pevnost cév. sv. – list jitrocele – nejdou přetrhnout), návaznost na textilní vlákna)
 • - pozorování cévních svazků okem na řezu řapíkem celeru – před obarvením nebo po, pozorování obarvených cév. sv. listu (žilnatina listu, sv. zel. list, list bílého zelí, list led. salátu)
 • - mikroskopické pozorování obarvených nebo neobarvených cév. svazků na řezu listem – řez žák/učitel (stonek muškátu, řapík celeru) nebo trvalý preparát
 • E) Vypěstování rostlin z bláta na botách/z vrchní vrstvy půdy nabrané kdekoliv v přírodě šíření rostlin větrem, živočichy, plody a semena, práce ve skupinách, pracovní list pro záznamy a závěr
 • A) z bláta na botách
 • 1. po vycházce do přírody (zaznamenat kde, kdy) – nejlépe, když je vlhko, bláto – seškrabeme bláto z bot, smícháme ho s vodou do kašičky a necháme do druhého dne
 • 2. zahradnickou zeminu sterilizujeme propečením v troubě (30 min., 250oC)
 • 3. přemístíme zeminu do sadbovače nebo širší misky, květináče či plata s otvory (v nouzi i misky od zmrzliny s otvory zespodu udělanými hřebíkem), lepší je větší plocha. K zahradnické zemině přidáme směs vody a bláta. Pozor, nesmí být výsledkem mokré bahno.
 • 4. přiklopíme skleněnou deskou nebo průhledným igelitovým sáčkem s otvory, dodržujeme všechny potřebné podmínky pro klíčení rostlin – teplo, světlo, vlhko, vzduch
 • 5. po dvou až třech týdnech se objeví semenáčky
 • B) z půdy nabrané v přírodě
 • 1. při vycházce v přírodě nabereme vrchní vrstvu hlíny do sáčku
 • 2. ve škole nasypeme do nižších misek
 • 3. dodržujeme podmínky pro klíčení r.
 • 4. sledujeme, kdy se objeví semenáčky
 • Biologie živočichů
 • A. Květy a opylovači
 • - Proč jsou opylovači důležití? Kdo všechno může opylovat květy (bezobratlí a obratlovci)
 • - Tři základní typy hmyzích opylovačů (motýli, včely, brouci) a květy které opylují (Jak vypadají motýlí, včelí a broučí květy? Jak jsou opylovači k opylování přizpůsobeni? Jak se liší ústní ústrojí těchto tří skupin? – pozorování sosáku)
 • - Aplikace: kterou rostlinu, kdo opyluje – např. přiřazování opylovače k obrázku rostliny (s květem/květenstvím)
 • - Závěr: Jak reagovat na úbytek opylovačů v přírodě? Co můžeme udělat pro jejich zachování? Které opylovače můžeme chovat?
 • - https://www.semo.cz/osivo-semena/hobby/kolekce-osiva/nektar-party/
 • - http://www.ceskycmelak.cz/
 • - http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/polinacni-syndromy.pdf
 • - Saan A. 2007: 365 experimentů pro každý den, pokus 175, 174.
 • B. Žížalárium
 • založení žížalária, půdotvorná práce žížal, žížala hnojní s kompostem (lze i žížalu obecnou ze zahrady se zeminou) práce ve skupinách, pracovní listy
 • 1. příprava žížalária
 • - do zavařovací sklenice (velmi dobré je použít ploché malé akvárium) střídáme po 3 cm vrstvu písku a zahradnické zeminy, každou vrstvu 3x zastříkneme vodou z rozprašovače
 • - na vrch přidáme hrstičku listí/trávy, od horního okraje sklenice by měly zůstat alespoň 3 cm
 • - víčko od zavařovací lahve pomocí hřebíku a kladiva alespoň na 5 místech proděravěj
 • 2. pozorování kompostu s žížalami
 • - z čeho se kompost skládá
 • 3. z kompostu vybrat 10 dospělých žížal a umístit je do žížalária a zavíčkovat děravým víčkem, označit jmenovkou a datem založením, žížalárium zakreslit
 • 4. žížalárium umístit do skříně nebo zakryj papírovou kartonovou krabicí, aby bylo ve tmě
 • 5. každý den zastříkni několikrát z rozprašovače, žížalárium musí být vlhké, ale ne přemokřené
 • 6. pozorování po 14 dnech
 • - zakreslit žížalárium, pozorovat jestli se něco změnilo
 • - vyklepnout obsah sklenice na plato, pozorovat (počet žížal, kokony, listí)
 • - vyvodit závěry (převrstvování, provzdušňování, výživa, humus)
 • C. Pozorování drobných vodních živočichů vodní biotop v blízkosti školy, mikroskopy, bílé misky, bentické síťky a planktonní síťka nebo alespoň cedníky a akvaristické síťky. Práce a její výsledky se budou lišit typem biotopu.
 • 1. pozorování biotopu
 • 2. charakteristika biotopu (vegetace, obratlovci)
 • 3. odběr drobných vodních živočichů, umístění do vzorkovnic, určování a pozorování pod binokulárním mikroskopem a mikroskopem.
 • 4. žáci určují podle atlasu vytvořeného vyučujícím nebo klíče vytvořeného vyučujícím
 • 5. pracovní list. Vhodné zaznamenat potravní vztahy v biotopu. Využít lze také Petřivalská (2010): Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů. Rezekvítek, Brno
 • D. Rozbor vejce
 • - Pozorování stavby vejce a vysvětlení funkce jednotlivých částí
 • - Význam vajec ve výživě člověka
 • - Určování stáří vajec
 • - Prevence onemocnění přenosných pomocí vajec
 • E. Migrace ptáků („Čápi Eda a Tonda letí do Afriky“)
 • - Typy migrací a jejich příčiny
 • - Demonstrace přesunů na velké vzdálenosti (migrační tahy ptáků) – např. na čápu bílém: odkud kam létají čápi z ČR zimovat? (rozdíl mezi čápy z Čech a z Moravy, lze rozvíjet mezipředmětový vztah se zeměpisem a znázornit pomocí mapy)
 • - Závěr: Mění se migrační trasy nebo jsou stále stejné? Čím je jejich průběh ovlivněn? Odráží se na nich změny klimatu? Co můžeme udělat pro migrující ptáky?
 • - https://www.databazeknih.cz/knihy/migrace-zvirat-104381
 • - https://vltava.rozhlas.cz/atlas-migrace-ptaku-5137641
 • Biologie člověka
 • A. Čisté zuby - indikace zubního plaku (bakteriálního povlaku)
 • žvýkací tablety, dobře rozkousat, vypláchnout pusu vodou, růžově zbarvené – zubní plak mladý – do 48 h, modrá barva – zubní plak starší – déle než 48 h.
 • použití doma 1x týdně – kontrola plaku, změření potřebné délky trvání čištění zubů a špatně čištěných míst
 • a. teoretická část – opakování stavba zubu, mléčné zuby, trvalé zuby
 • b. praktická část – použití tablet
 • c. diskuse nad výsledkem, čištění zubů
 • d. praktická část: vyčištění zubů
 • e. shrnutí, praktická doporučení
 • B. Srdce: stavba a funkce
 • - stavba srdce, funkce srdce, okysličené a neokysličená krev, kudy krev prochází
 • praktické
 • - sestavení srdce z krabice, průhledné hadičky, další potřeby: stříkačka, červ. potr. barvivo, voda, tvrdý papír, nůžky, fixy, pastelky, pero, tužka
 • - nízká krabice se rozdělí na 4 komory, PP, PK, LP, LK, na tvrdý papír se nakreslí/napíše plíce, na jiný tělo člověka, hadička se prostrčí skrz PP do PK, pak jde přes plíce (plíce se na ní přilepí), dále do LP, LK, a do těla. Do hadičky se stříká „krev“ injekční stříkačkou.
 • C. Výživa
 • - porovnání a demonstrace obsahu cukru v tekuté a pevné části dětské svačiny, např. kolik kostek cukru je ve 100 ml vody, neslazené minerálky, slazené minerály, džusu, kofoly a coca – coly,; kolik kostek cukru je v 1 banánu, 1 jablku, 1 pomeranči, 1 porci be-be sušenek, v 1 brumíkovi, v 1 jogurtu a v 1 rohlíku se šunkou
 • D. Stavba a funkce oka Oční koule, bělima, rohovka, cévnatka, duhovka, zornice, čočka, (řasnaté tělísko), sítnice, tyčinky, čípky, sklivec, oční nerv, žlutá skvrna, slepá skvrna, (pomocné oční orgány – víčka, svaly, řasy, slzné žlázy
 • Funkce oka – model oka z kul. akvária a lupy – vznikne obrácený obraz. Jak tvé oči vidí? (101 skvělých experimentů, str. 68). Šlo by také funkce a vady oka – model a pomůcky zakoupené.
 • Nežívá příroda
 • A. Co všechno obsahuje půda
 • - frakce (části) půdy na základě sedimentace ve vodním sloupci
 • - zemina z pole – nasypat do kádinky (vysokého a širokého válce nebo zavařovací lahve) – zamíchat – nechat 1 den stát – už s tím nehýbat!!
 • - postupně se v kádince usadí odspodu: štěrk, hrubý písek, jemný písek, prach, jíl, voda a nahoře bude plavat organický detrit
 • B. Chování různých půd během průtrže mračen/eroze půdy
 • 1. Co se stane s půdou během prudkého deště?
 • 2. Co je půdní eroze?
 • 3. Chování různých půd během průtrže mračen:
 • 3 sklenice, písek (nebo písčitá půda), jíl (nebo jílovitá půda), zemina (hlinitá půda), ve sklenici umačkat, do každé sklenice prudce nalij sklenici vody ( průtrž mračen) – písek – voda se rychle dostane na dno, jíl – voda zůstane nade dnem a dlouho trvá než se vsákne, zemina – voda se postupně (pravidelnou rychlostí) vsákne. (totéž, ale vodu nalít pomalu postupně (deštík)
 • 4. Vodní eroze půdy
 • - totéž co výše, ale do květináče s otvorem na dně – lze zachytávat do sklenice a sledovat jak dlouho to trvá, než voda proteče a co voda obsahuje
 • - totéž, ale do nálevky s filtr. papírem, přesně odměřené množství vody odkapává – za jak dlouho první kapka, kdy protekla všechny voda, kolik vody v půdě zůstalo (lze Učebnice pro int. výuku – půda, 13/6)?
 • - eroze + ochrana půd před erozí: 3 fotografické misky, do jedné zemina s pískem, do další zemina s pískem + zapíchané větvičky smrku, do třetí vykopaný trs trávy čtvercem aby sedl do misky, na každé postupně nalij 500 ml vody a tu zachytávej na větší a hlubší plato, tuto vodu zfiltruj a usuš – kolik půdy se vyplavilo? Učebnice int. výuky- půda str. 27/4 (lze totéž, ale foukání fénem – větrná eroze)
 • C. Sopečná činnost v ČR a její pozůstatky
 • - Sopky, kde v ČR je najdeme a jak vznikly
 • - Stáří sopek a demonstrace jejich složení – typické horniny
 • - Využití sopek a sopečných hornin
 • - Doprovodné jevy sopečné činnosti
 • - Realizace tématu předpokládá rozvíjení mezipředmětového vztahu se zeměpisem a použití mapy, výstup by mohl být zpracován také jako lapbook
 • http://www.mzm.cz/prednaska-sopky-moravy-a-slezska/
 • http://www.mzm.cz/vulkany-tepny-zeme/
 • http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2019/sopky-v-geologicke-historiii-moravy-a-slezska/
 • D. Vývoj života na Zemi
 • - Jak se vyvíjel život na Zemi od prahor po současnost
 • - Je dobré porovnat: délku trvání jednotlivých období (např. pomocí provázku – žáci si sami spočítají kolik ho musí ustřihnout, aby odpovídala délce daného geolog. období), rozložení pevnin a oceánů (poloha kontinentů), klima, biotou, pozici Českého masivu
 • - Vývoj lze znázornit pomocí: o Plakátu o „Filmu“ – vytisknou se filmová políčka a každé z nich představuje jedno geologické období – pro ZŠ maximálně na úroveň útvarů a do políčka se napíše jeho charakteristika a nakreslí nebo nalepí obrázky o Spirály - velké schéma, do kterého se lepí obrázky důležitých skupin organismů tak, jak se na Zemi objevovaly
 • - Toto téma se hodí pro práci ve skupinách, lze zpracovat také metodou skládankového učení
 • - Inspirace pro laboratorní cvičení: http://www.otevrenaveda.cz/sd/novinky/videogalerie/metodiky-laboratornich-cviceni/pribeh-evoluce.html
 • Ekologie
 • A. Filtrace vody koloběh vody v přírodě, podzemní voda, filtrace dešťové vody, pitná voda, čištění odpadní vody, (lze i „brčka“ v území postižené přírodní katastrofou), jak to funguje /zdroj v několika knihách experimentů)
 • 1. pracovní list – doplnění podle výkladu (?) jinak? brainstorming?
 • 2. ověření možností filtrace vody – sestavení vlastního filtru, práce ve skupinách
 • a) příprava znečištěné vody
 • b) výroba filtračního zařízení (návod ve formě schématu na tabuli nebo v pracovním listu)
 • c) vlastní filtrace vody
 • d) záznamy do pracovního listu, voda před filtrací, voda po filtraci, princip filtrace, využití člověkem
 • B. Podmínky života rostlin (světlo, teplo, voda, vzduch, živiny)/+ ekologie?
 • Základní teorie
 • Světlo: Slunce, fotosyntéza, chlorofyl, r. různé nároky na světlo
 • r. nemá světlo - zahyne
 • Teplo: Slunce, teplota: ovlivňuje růst a vývoj r., r. různé nároky na teplotu (teplotní rozmezí růstu a vývoje): záleží na druhu/rodu r., čím víc vody v pletivech tím menší odolnost na chlad, ochrana r. před vysokou teplotou, některé r. tolerují chlad, jiné i zamrzání (mráz – led v buňkách), ochrana r. před mrazem
 • r. v chladu: zastavení živ. procesů, netoleruje mráz - zahyne
 • Vzduch: potřeba oxidu uhličitého pro fotosyntézu – vznik kyslíku, dýchání rostlin – potřeba kyslíku, vylučování o. uhličitého bez vzduchu r. zahyne
 • Voda: v různých fázích života různé nároky, různé druhy/rody r. různé nároky
 • bez vody r. zahyne, příliš vody – r. zahyne, záleží na rodu/druhu rostliny
 • Živiny: základní živiny (P, N) a stopové prvky, příjem s vodou kořeny,
 • půda/voda chudá na živiny (bez živin) – r. zahyne
 • Aktivity – návrhy:
 • Světlo: pokojovou r. do tmy (1 do tmy, jednu na okno), pokojové r. zatemnit 1 list, bezbarvá tráva – karton + kámen (několik dní), vyrůstání z cibulky narcis nebo tulipán – světlo x tma, list položit do sklenice na vodu (zatížit malým kamínkem), slunce – bublinky kyslíku, tma – nic, ochran proti slunci – slunečné stanoviště – prohlédni si r., totéž zastíněné stanoviště, klíčení řeřichy – 25 semen světlo x tma /učebnice pro integr. výuku - energie.
 • Teplo: r. při pokojové teplotě, r. venku v zimě, totéž lze s klíčením semen /hrách, čočka), termonastie – tulipán do vod20st. rozvine se, pak do vody 5st – zavře se, sedmikráska – voda 8-10st, voda 35st., vliv teploty vody na fotosyntézu (vodní mor, různá telota vody, totéž světlo x tma)
 • Voda: netýkavka ve vodě, a bez vody – za 2h co se stane, zalitá a nezalitá semena, co klíčí?, zalitá a nezalitá pokojová r., (r. jako indikátoři: Učebnice pro int. výuku půda (str. 24-25)
 • Vzduch: dýchání r. – květy do sklenice – přikrýt destičkou s vazelínou – vzduchotěsně, kontrola bez květů se štěrkopískem – hořící špejle (učebnice pro integrovanou výuku – vzduch), význam vzduchu pro klíčení – učebnice pro int. výuku – vzduch,
 • Živiny: klíčení řeřichy v Petriho miskách s roztokem hnojiva (různé koncentrace) nebo v květináči se zahradní zeminou - učebnice pro int. výuku - půda str. 50/1, 50/2
 • C. Vlastnosti stanovišť
 • - Jak charakterizujeme vlastnosti stanovišť
 • - Indikační hodnota organismů – co vypovídají organismy o prostředí (např. vlhkomilné rostliny, suchomilné rostliny, teplomilné rostliny atd.)
 • - Ideální by bylo ilustrovat gradient (rozdíl mezi vlastnostmi stanovišť) v praxi např. zkoumat, které rostliny rostou napříč říčním údolím (co roste ve svahu, na údolním dně a v druhém svahu? Je v druhovém složení nějaký rozdíl? Čím je druhové složení ovlivněno) nebo aspoň v okolí školy, ve městě klidně ve vnitrobloku (natáhnout provázek od školní budovy přes vegetaci k další budově a zkoumat, podmínky a jaké rostliny tam rostou)
 • D. Rozkladači
 • Motivace: kompost – Kdo doma má? Jak to funguje? Co se tam může dát a co ne? Kdo se podílí na rozkladu materiálu a vzniku kompostu - ideálně doplnit názornou ukázkou pro upevnění termínu rozkladač
 • - Expozice: Jak založit kompost? Co udělat, aby docházelo ke tlení a vznikal kompost? Na co si dát pozor? Co je to urychlovač kompostu a proč se do něj přidává.
 • - Nácvik praktické dovednosti – založení kompostu
 • - Literatura: https://www.knihydobrovsky.cz/kompost-25616029
 • Genetika a Obecná biologie
 • A. Model buňky v krabičce od sardinek V rámci této úlohy budou žáci (studenti) vyrábět model buňky. Cílem je ilustrovat stavbu buňky.
 • Lze vyrobit modely různých typů buněk (prokaryotická, eukaryotická - rostlinná, eukaryotická - živočišná) a to různými způsoby (např. použít krabičku od sardinek jako buněčnou stěnu/cytoplazmatickou membránu a do ní umístiti jednotlivé organely. (Na jejich výrobu lze použít např. plastelínu, klidně i tu doma vyrobenou, návod na https://zena.aktualne.cz/bydleni/vyrobte-detem-vagon-modeliny-za-20-kc-mohou-i-ochutnat/r i:article:808283/ ), barevné zbytky vlny atd. )
 • Model buňky je možno vyrobit i jinak - vymodelovat z plastelíny nebo igelitu.
 • B. Třídění organismů
 • Cílem této úlohy je ilustrovat žákům princip a důležitost třídění organismů (Proč se organismy třídí? K čemu je to dobré? Které taxonomické jednotky rozlišujeme? Jak poznají, do kterých taxonomických jednotek daný organismus patří?) Protože je toto téma pro žáky poměrně abstraktní je dobré vymyslet učební úlohu na procvičení, například by se mohlo jednat o hru.
 • Námět: Analogie mezi adresou člověka a zařazením organismu do systému. Když nám někdo posílá dopis z ciziny, tak musí uvést přesnou adresu – ulici a číslo popisné, město, stát, případně i světadíl nebo kontinent. Každá z těchto informací zpřesňuje, kde nás poštovní doručovatel zastihne. Když chceme zařadit druh, tak uvádíme říši, kmen / oddělení, třídu, řád, čeleď a rod. Šlo by použít i analogii mezi kontinenty a říšemi - (prvoci, chromista, houby, rostliny a živočichové). Pro zafixování, co patří do těchto říší, by mohli žáci přiřazovat obrázky organismů k názvům říší.
 • C. Buňka – tkáň – pletivo - orgán – tělo r. + ž.
 • pozorování
 • rostlina: buňka: mikroskopování r. buňky (řez listem voskovky/pokožka listu), pletivo: pletivo k fotosyntéze/krycí pletivo pokožka,
 • orgán: list, rostlina
 • živočich:
 • jiná aktivita (didaktická hra?)
 • 1 žák = 1 buňka
 • vytvořte z buněk: bakterii, trepku, plíseň, hřib, lišejník, tulipán, hlemýždě, žížalu, mouchu, kapra, psa, člověka
 • D. Základy genetiky (nebo jak jsem zdědil po mamince hnědé oči) nebo krevní skupiny (viz kniha Nadané děti)
 • Genetika: šlo by použít jako inspirace a osnova, ale nutné hodně zjednodušit: Otevřená věda: nezkreslená věda:
 • http://www.otevrenaveda.cz/sd/novinky/videogalerie/nezkreslena-veda/170123-nezkreslena-veda-iii-genetika-.html
 • https://khanovaskola.cz/video/30/176/2439-dedicnost
 • Genetika: návrh
 • formou hry + pracovní list, magnetky
 • Jak jsem zdědil hnědé oči po mamince? Potomci jsou podobní rodičům.
 • Proč jsou potomci podobní rodičům? Co to znamená: zdědil jsem po tatínkovi vlohy.
 • 1. geny - kódování dědičných znaků
 • 2. geny – předávání genů z rodičů na potomka
 • vysvětlit body 1. a 2.
 • 1. Kódování dědičných znaků
 • Buňka, jádro buňky, chromozóm = DNA a bílkoviny (člověk 23 párů genů = 46 (1 pár určuje pohlaví), stavba DNA (1953, 5 000km)) – nukleotidy, kódujíc triplet - posloupnost písmen (1960 jak geny kódují informace), člověk asi 24 000 genů, v r. 2003 všechny přečtené, přepis do mRNA, překlad do bílkoviny (z aminokyselin, tRNA překládá z mRNA do bílkovin – ty buď enzym (katalyzátor reakce v těle) nebo stavební jednotka buňky. Bílkovina se uplatní – dědičný znak – fenotyp – morfologický (hnědé oči), fyziologický (vys. tlak, cukrovka), náchylnost k psychickým nemocem). Ale důl. vliv má prostředí!
 • Každá dědičná vlastnost je řízena párem genů, různé varianty (verze) jednoho genu jsou alely, alela aktivní, neaktivní, něco mezi tím, manifestace genu.
 • 2. Předávání genů z rodičů na potomka
 • První kdo přišel na to, že se některé znaky dědí z rodičů na potomky byl Mendel, dodnes Mendelovy zákony = jak to funguje.
 • Buňka těla, buňka pohlavní, chromozóm, počet chromozómů, mitóza, meióza – I. každý chromozom z páru odejde do jiné buňky – jak jsou vedle sebe, ještě přesmyky, II jako mitóza.
 • Každá dědičná vlastnost je řízena párem genů, různé varianty jednoho genu jsou alely, alela dominantní, recesivní, manifestace genu.
 • Splynutí pohlavních buněk - jedna alela od matky, jedna alela od otce, co jejich rodiče.
 • Pohlavně vázané geny – barvoslepost, plešatost.
Literatura
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Přírodopis pro 7. ročník základní školy (Variant.) : Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením. 7 [Fortuna, 1995] : Přírodopis II : pro 7. ročník základní školy [Scientia, 1998]. info
 • HAVLÍK, Ivan. Přírodopis 6 : pracovní sešit pro 6. ročník (Variant.) [Havlík, 1998, Nová škola] : Pracovní sešit k učebnici přírodopisu pro 6. ročník [Havlík, 1998, Nová škola]. info
 • Altmann A., Lišková E.: Praktikum ze zoologie. SPN, Praha 1979.
 • Hadač E. a kol. (1967): Praktická cvičení z botaniky. SPN, Praha.
 • Heinecke L. E. (2014): Kitchen Science Lab for Kids: 52 Family Friendly Experiments from Around the House (Hands-On Family). ISBN 978-1-59253-925-3
 • Saan A. (2002): 365 experimentů na každý den. České vydání: INFOA, 2007, Dubicko
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2017. [online]. (2017). Praha: MŠMT [cit. 2019-12-18]Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/aktualne-platne-zneni-rvp-zv
 • Pachman E. a kol. (1982): Chemicko-biologická praktika, pro 7. roč. ZŠ. SPN, Praha.
 • WINSTON, Robert M. L. Domácí laboratoř : vzrušující experimenty pro začínající vědce. Translated by Radek Chajda. 1. vydání. V Brně: Edika, 2018. 159 stran. ISBN 9788026612834. info
 • ZANONCELLI, Anastasia. Kniha plná experimentů. Translated by Andrea Jacková. 1. vydání. V Brně: Edika, 2018. 155 stran. ISBN 9788026612254. info
 • CHAJDA, Radek. Senzační výbušné experimenty. 1. vydání. V Brně: Edika, 2018. 70 stran. ISBN 9788026612285. info
 • Tuhle knihu znič ve jménu vědy! : verze Einstein. Translated by Jana Kordíková, Illustrated by Mike Barfield. Vydání první. Praha: Euromedia, 2018. 56 stran. ISBN 9788075495747. info
 • CHAJDA, Radek. Věda hrou. 1. vydání. Brno: Edika, 2018. 127 stran. ISBN 9788026612247. info
 • ARDLEY, Neil. 101 skvělých vědeckých experimentů. Translated by Petr Jansa. Praha: Dobrovský s.r.o., 2018. 119 stran. ISBN 9788075851024. info
 • Fantastické experimenty v kuchyni : více než 30 jedlých experimentů a kuchyňských aktivit. Translated by Eliška Janoušková. 1. vydání. Brno: CPress, 2017. 111 stran. ISBN 9788026414483. info
 • Kompost : snadno a ekologicky. Translated by Markéta Schubertová, Photo by Pauline Pears. Vydání první. Praha: Euromedia, 2017. 192 stran. ISBN 9788075492449. info
 • CIHELKOVÁ, Jana. Nadané dítě ve škole : náměty do výuky pro celou třídu. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 124 stran. ISBN 9788026212485. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris, Marek ODSTRČIL, Petra POPELKOVÁ a Soňa KUBEŠOVÁ. Přírodopis : učebnice. Illustrated by Hana Berková - Markéta Matysová. 3. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2017. 100 stran. ISBN 9788072899081. info
 • HEDBÁVNÁ, Hana. Přírodopis : učebnice : doporučujeme pro 2. pololetí 7. ročníku základní školy nebo sekundy víceletého gymnázia. 3. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2017. 96 stran. ISBN 9788072899302. info
 • Vědecké experimenty, co vám vyrazí dech. Translated by Lucie Bregantová. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2017. 128 stran. ISBN 9788025619742. info
 • MUSILOVÁ, Eliška, Antonín KONĚTOPSKÝ a Robert VLK. Přírodopis : učebnice. 3. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2016. 71 stran. ISBN 9788072898176. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL. Přírodopis 8 : učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV : doporučujeme pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia. 2. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2016. 135 stran. ISBN 9788072897933. info
 • Kniha zábavných experimentů. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2015. 128 stran. ISBN 9788025615478. info
 • HEINECKE, Liz Lee. Zábavné vědecké pokusy pro děti : 52 experimentů, které zvládnete doma v kuchyni. Translated by Runka Žaludová. V Praze: Slovart, 2015. 144 stran. ISBN 9788075290281. info
 • PELIKÁNOVÁ, Ivana, Petra ŠIMONOVÁ, Věra ČABRADOVÁ, František HASCH a Jaroslav SEJPKA. Přírodopis 6 : příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2014. 96 stran. ISBN 9788074890116. info
 • PEREZ, Mélanie a Francesca MASSA. Zábavné pokusy pro zvídavé děti. Translated by Tomáš Kapic, Illustrated by Sandrine Lamour - Vincent Hubert. 1. vyd. Čestlice: Rebo International, 2014. 163 s. ISBN 9788025508541. info
 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 256 s. ISBN 9788073582319. info
 • Fascinující pokusy pro každý den. Translated by Ivana Rybecká, Illustrated by Glen Singleton. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2011. [202] s. ISBN 9788025505076. info
 • FRONĚK, Jiří. Přírodopis 6. Edited by Jaroslav Jurčák. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: Prodos, 2004. 127 s. ISBN 8072301365. info
 • ŠVECOVÁ, Milada. Cvičení z didaktiky biologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 88 s. ISBN 8024600005. info
 • ČERNÍK, Vladimír. Přírodopis pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 127 s. ISBN 80-7235-069-2. info
 • LORBEER, George C. a Leslie Weldemar NELSON. Science activities for elementary students. 11th revised edition. Dubuque: McGraw-Hill Education - Europe, 1999. ISBN 978-0-697-37789-0. info
 • LORBEER, George C. a Leslie Weldemar NELSON. Biologické pokusy pro děti : náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Translated by Zlata Hájková - Zdenka Matysová. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 197 stran. ISBN 8071781657. info
 • DOBRORUKA, Luděk J. Přírodopis pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 152 s. ISBN 80-7183-134-4. info
 • DURRELL, Gerald a Lee DURRELL. Amatérský přírodovědec :[všestranný praktický průvodce světem přírody]. Praha: Slovart, 1997. 320 s. ISBN 80-7209-030-5. info
 • BERGER, Josef. Biologie : učebnice pro gymnázia a střední odborné školy. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 1995. 159 s. ISBN 8085808323. info
 • BERGER, Josef. Základy biologie. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1995. 159 s. ISBN 8085808323. info
 • MOLISCH, Hans a Richard BIEBL. Botanická pozorování a pokusy s rostlinami bez přístrojů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 250 s. info
Výukové metody
forma výuky: hodina laboratorních cvičení metody výuky: pozorování, předvádění, pokus, projekce statická a dynamická, rozhovor, práce s atlasem, klíčem a pracovním listem
Metody hodnocení
Metody pro ověření plánovaných výstupů: písemná příprava na hodinu, demonstrace přípravy na výuku Podmínky udělení zápočtu:
1) podrobně rozpracovaná příprava (viz níže) schválená vyučujícím
2) vystoupení studenta s vybraným pokusem (pozorováním)
3) aktivní účast na semináři - tolerována je jedna neúčast = 1x 2 vyučovací hodiny (v případě delší nemoci se bude postupovat individuálně)
Informace učitele
Školní biologické pokusy
- předmět slouží k praktickému procvičení znalostí a dovedností a to jak z oboru, tak z didaktiky přírodopisu. Vzhledem k návaznosti je třeba , aby studenti nejprve absolvovali jak odborné botanické a zoologické předměty, tak didaktiku přírodopisu.
- výuka bude probíhat celkem 8-9 týdnů - podle rozvrhu (svátky)
- ve skupině max. 10 studentů
- každý zpracuje 1-2 biologické pokusy vhodné pro základní školu, který si připraví a pak vyzkouší během semináře v pozici učitele na ZŠ (student si může vybrat z uvedené nabídky, případně může zpracovat pokus dle vlastního námětu (po konzultaci s vyučujícím)
První laboratorní cvičení:
- základní informace (náplň, rozdělení témat)
- opakování: náležitosti hodiny laboratorních prací, laboratorní metody výuky: pozorování a experiment (biologický x školní)
- zásady BOZP v laboratorních pracích na ZŠ (Školský zákon a vyhlášky upravující zacházení s chemikáliemi)
- literatura, www odkazy
Další semináře - vystoupení studentů na zvolená témata – náležitosti zpracování pokusu jsou uvedeny níže
Vystoupení studenta s vybraným pokusem
Student pokus může zpracovat několika způsoby: (dle toho se bude lišit příprava) - jako laboratorní práci - jako normální vyučovací hodinu - jako volitelný seminář na ZŠ
Ke každému způsobu zpracování student vypracuje metodický list: - úvodní hlavička: téma hodiny, začlenění do RVP, správně formulované VVC, rozvíjené kompetence a dovednosti, časová dotace, pojmy nové, pojmy opěrné, materiál a pomůcky, organizační podmínky (přeskupení lavic apod.)
- rozpracovaná metodika:
o teoretický úvod pro žáky (co by měli znát) o odůvodnění zařazení LC (kdy zařadit v rámci školního roku a proč) o materiál a pomůcky (kdy co připravit a proč, zdroj materiálu – pokud si sám zakládám, napsat postup – např. u senného nálevu) o instruktáž žáků o pracovní postup krok za krokem o specifikace pokusu (co je třeba si ohlídat, např. u cévních svazků nákres dostatečně velký, zachycení jednotlivých cévních svazků) o kontrola práce žáků o závěr pokusu (proč ho s nimi dělám, co si tím mají uvědomit)
K laboratorní práci student vypracuje protokol a kontrolní otázky na závěr
- osnova laboratorního protokolu - téma, úkoly, materiál a pomůcky, postup práce, nákres, závěr.
- protokol bude vypracován 2x – jednou vyplněný, jednou prázdný pro žáky (vzor pro nakopírování)
- kontrolní otázky na závěr hodiny (pro shrnutí znalostí, které v hodině laboratorních cvičení žáci získali a ověření zasazení nového učiva do kontextu učiva již zvládnutého)
K pokusu koncipovanému pro využití v hodině základního typu student vypracuje pracovní list.
Cíle pracovního listu:
- aktivizace a motivace žáků v průběhu pokusu
- zasazení nového učiva do kontextu učiva již zvládnutého
- pracovní list odevzdáte rovněž ve 2 vyhotoveních: jedno bude pro žáky (prázdné, vzor pro nakopírování učitelem) a druhé bude obsahovat autorské řešení
Literatura.
Altmann A, Lišková E.: Praktikum ze zoologie. – SPN, Praha 1979.
Altman, A.: Přírodniny ve vyučování přírodopisu a biologii. – SPN, Praha, 1966.
Altman, A.: Metody a zásady ve výuce biologii. – SPN, Praha, 1975.
Baer H.-W.: Biologické pokusy ve škole. – SPN, Praha 1968.
Durrel, Gerald a Durrelová, Lee: Amatérský přírodovědec. – Dorling Kindersley – Slovart, Praha, 1997.
Hadač E a kol.: Praktická cvičení z botaniky. – SPN, Praha 1967.
Hradilová L.: Zoologické pokusy a pozorování v přírodopise na základní škole. Diplomová práce. Rukopis (depon in: PdF MU Brno), Brno, 2002
Lorbeer G.C., Nelsonová L.W.: Biologické pokusy pro děti. – Portál, Praha 1998.
Molisch H, Biebl R: Botanická pozorování a pokusy s rostlinami bez přístrojů. - SPN, Praha 1975.
Škrabalová B: Vytvoření webové stránky zaměřené na chov hmyzu, entomofágii a přežit v přírodě Diplomová práce. Rukopis (depon in: Archiv závěrečných prací MU), Brno, 2011.
Švecová, M., Čížková, V., Růžková, I. a Stoklasa J.: Cvičení z didaktiky biologie I. – Karolinum, Praha, 2000.
www odkazy:
Úlohy z biologie pro ZŠ a SŠ
http://mikrosvet.mimoni.cz/ulohy/
Pracovní listy a náměty k činnostem (ZŠ)
http://www.ped.muni.cz/wbio/node/5
Výukové texty - vyšší rostlin a jejich fotky
http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/MorfologieObsah.html
Anatomie rostlin – teorie, návody, mikrofotografie
http://www.sci.muni.cz/~anatomy/
Sinice a řasy – teorie, mikrofotografie
http://www.sinicearasy.cz
Mikrofotografie řas
http://botany.natur.cuni.cz/algo/galerie.html
Chov hmyzu, fotografie
www.jaknahmyz.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp032