BIp036 Základy zahradnictví a pěstitelství

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Ševčíková (přednášející)
Garance
Mgr. Kateřina Ševčíková
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 18:00–19:50 Botanická zahrada Kejbaly, kromě St 26. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp036/01: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 Botanická zahrada Kejbaly, kromě Čt 27. 10., K. Ševčíková
BIp036/02: každé sudé úterý 9:00–10:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Předpoklady
Předmět zahrnuje výuku v podobě přednášek a na ně navazující cvičení. Během přednášek se student seznámí s významem pěstovaných zahradních rostlin pro člověka, se základními životními podmínkami pro život rostlin, s významem půdy, s pokojovými rostlinami, s jedovatými a jinak nebezpečnými rostlinami a pod. Ve cvičení je teoretická výuka doplněna o praktické pokusy a pozorování v přírodě i učebně, které jsou navrženy tak, aby bylo možné je realizovat i s omezeným přístrojovým vybavením a ukázat možnosti využití zahrad pro základní vzdělávání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - provádět fenologické pozorování v podzimních a zimních měsících; - provádět běžné činnosti související s péčí o fakultní výukovou zahradu v podzimním období; - zajistit základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných zahradních rostlin; - ošetřovat a pěstovat podle daných zásad nenáročné pokojové rostliny; - pracovat s odbornou studijní literaturou zaměřenou na pěstování, využívání a zpracovávání zahradních rostlin; - interpretovat výsledky založených pokusů a pozorování; - používat vhodné pracovní pomůcky, nástroje, nářadí a provádět jejich údržbu; - dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu na zahradě, popř. při styku s jedovatými, alergenními či jinak nebezpečnými rostlinami.
Výstupy z učení
Výstupy: - student je schopen dlouhodobě pozorovat přírodní jevy v zahradě; - student je schopen vést ze svého pozorování záznam a interpretovat své výsledky pozorování; - student je schopen provádět běžné činnosti související s péčí o zahradu v podzimních měsících; - student je schopen pěstovat, ošetřovat a volit vhodné pracovní postupy pro zahradní rostliny; - student je schopen poskytnout první pomoc, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce; - student je schopen používat vhodné pracovní pomůcky, nářadí a provádět jejich údržbu.
Osnova
 • Osnova přednášek: 1. Základy zahradnictví a pěstitelství na základních školách 2. Fenologie, meteorologie a klimatologie 3. Půda – složení, vlastnosti, typy 4. Zpracování půdy, výživa rostlin a hnojení 5. Hnojiva - průmyslová, statková 6. Vnější podmínky růstu a vývoje rostlin 7. Růstové regulátory rostlin 8. Rozmnožování rostlin – vegetativní, generativní 9. Rychlení okrasných rostlin, větviček 10. Pokojové rostliny – původ, význam, modelové druhy vhodné pro základní školy 11. Ochrana rostlin – choroby, škůdci, fyziologické poruchy, ochranná opatření 12. Jedovaté, alergenní a nebezpečné rostliny Osnova cvičení: 1. Seznámení se s fakultní výukovou zahradou, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na fakultní výukové zahradě. Funkce fakultní výukové zahrady a její význam pro vzdělávání, vybavení a další důležité komponenty zahrad při základních školách 2. Tvorba a význam kalendáře přírody 3. Význam půdy - odběr vzorku, hodnocení pomocí pozorování a pokusů 4. Praktická výuka na fakultní výukové zahradě (nácvik základních pracovních dovedností) 5. Praktická výuka na fakultní výukové zahradě (nácvik základních pracovních dovedností) 6. Základní podmínky života – význam světla, tepla, vody, vzduchu a výživy na rostliny, hodnocení pomocí pozorování a pokusů 7. Využití Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU k výuce na základní škole 8. Rozmnožování rostlin (vegetativní) – nácvik pracovních dovedností 9. Pozorování a pokus s rychlením větviček a cibulovin 10. Pokojové rostliny – přesazování, výběr vhodných podmínek pro růst a vývoj (stanoviště), hydroponické pěstování 11. Pokojové rostliny – choroby, škůdci a fyziologické poruchy 12. Biologicky pěstované rostliny na zahradách základních škol a jejich vliv na zdraví žáků (rostliny jedovaté, alergenní, nebezpečné, jako drogy a jejich zneužívání).
Literatura
  povinná literatura
 • HIEKE, Karel. Atlas pokojových rostlin. Illustrated by Miroslav Pinc - Petra Narandžičová, Photo by Helena Atanasová. České přeprac. a dopl. vy. Praha: Jan Vašut, 2003. 624 s. ISBN 8072361872. info
  doporučená literatura
 • STRUMHAUS, Zbyněk a Alena ZEMANOVÁ. Pěstitelské práce pro studium učitelství v 1.-4. ročníku ZŠ. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988.
 • DAWLING, Pam. Sustainable market farming: intensive vegetable production on a few acres. Gabriola Island: New Society Publishers, c2013. ISBN 978-0-86571-716-9.
 • SLIPKA, Jiří, Miroslav SLÍPKA a Jiří PETERKA. Pokusy a praktické práce v pěstitelských pracích. 2., upr. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1997. ISBN 80-7040-231-8.
 • STRUMHAUS, Zbyněk a Alena ZEMANOVÁ. Kurs pěstitelských prací pro studium učitelství 1.-4. ročníku ZŠ. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1981.
 • KINCL, Miloslav. Základy rostlinné výroby pro učitele. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989.
 • Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Photo by Jaroslav Svoboda. Vyd. 1. Praha: Smart Press, 2009. 341 s. ISBN 9788087049280. info
 • A-Z encyklopedie zahradních rostlin. Edited by Christopher Brickell, Translated by Věra Bidlová. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2008. 1128 s. ISBN 9788024220697. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila. Pěstitelství : pro 6.-9. ročník základních škol. Druhé, upravené vydání. Praha: Fortuna, 2003. 111 stran. ISBN 8071688576. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Translated by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • KLIKOVÁ, Gabriela. Biozahrada. 1. vyd. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 383 s. ISBN 8020902104. info
 • VODÁKOVÁ, Jitka. Pěstitelské práce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. ISBN 8004239765. info
  neurčeno
 • HAUBENHOFER, Dorit. Gartentherapie: Theorie - Wissenschaft - Praxis. [Brno: Lipka], c2013. ISBN 978-80-87604-41-0.
 • ŠKARDOVÁ, Pavlína a Ondřej ŠKARDA. Pěstitelské práce 1: pro obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1194-6.
 • MEIXNER-KATZMANN, Karoline. Therapieraum Garten: Kinder fördern in und mit der Natur. [Okříšky: Chaloupky], c2014. ISBN 978-80-905613-7-3.
 • ŠKARDOVÁ, Pavlína a Ondřej ŠKARDA. Pěstitelské práce 2: pro obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1195-4.
 • DOSTÁLEK, Petr. Česká biozahrada. Olomouc: Fontana, 2000. 184 s. ISBN 808617946X. info
Výukové metody
Teoretická příprava, laboratorní cvičení, instruktáž, exkurze.
Metody hodnocení
Průběžně: - zpracování fenologického kalendáře (kalendář přírody); - záznamy ze cvičení v podobě protokolů, pracovních listů. Na závěr: - písemný test k problematice vybraných témat ze základů zahradnictví a pěstitelství.
Navazující předměty
Informace učitele
Zahrada PdF MU "Kejbaly" se nachází u Univerzitního kampusu Brno-Bohunice, ulice Vinohrady 100. Na zahradu se dostanete autobusovou linkou 61 (stojí např. na zastávce Křídlovická - vedle Ronda). Vystoupit musíte na zastávce KAMENICE!!! Další možnost je přijet autem, pokud zvolíte tuto možnost, pořádně se podívejte do vyhledavače (www.mapy.cz), jak se k nám dostat. Ideální je příjezd od kampusu a zaparkovat nad schodištěm k zahradě. Zahrada sama o sobě je v zákazu vjezdu. Pokud by vás odchytli strážníci, ohánějte se průkazem studenta a že jedete na fakultní zahradu (ale i tak se může stát, že dostanete pokutu). Kde nás najdete: https://www.google.cz/maps/dir/49.1778074,16.5725201/49.178214,16.5752123/@49.1780287,16.5731342,18z/data=!4m2!4m1!3e2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp036