Bi2BP_AEKC Praktikum k úvodu do studia biologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/2. laboratorní výuka. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy znalostí z biologie na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat a udržovat mikroskopickou techniku; zhotovit několik typů nativních a trvalých preparátů; správně založit dva typy kultur pro chov nálevníků; založit, popsat a udržovat herbář; používat určovací klíče a atlasy v biologii; sbírat a uchovávat biologický materiál, založit sbírku přírodnin; vyhledávat literaturu a používat internetové zdroje.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, bezpečnost práce, podmínky udělení zápočtu, zásady práce v laboratoři, protokol, biologická kresba.
 • 2. Mikroskopická technika, Základy mikroskopovaní Typy mikroskopů. Pokyny pro provoz. Postup při práci s mikroskopem. Chyby při mikroskopování. Údržba mikroskopu. Ověření vlastností mikroskopu – konstrukce obrazu. Potřeby pro mikroskopování.
 • 3. Kultury prvoků Základní kultury prvoků. Zakládání a udržování zrnkové kultury, senného nálevu. Pozorování nálevníků. Pozorovaní nálevníci jsou determinováni podle obrazových pomůcek.
 • 4. Mikroskopické preparáty Mikroskopické preparáty: typy preparátů, media, způsob přípravy. Zhotovení nativního preparátu. Zhotovení preparátu pokožky listu reliéfovou metodou (Chlorophytum). Zhotovení suchého trvalého preparátu (materiál: peří, pyl, křídlo motýla, vosy n. včely). Rámování preparátu (Du Noyerův tmel, lak na nehty). Pozorování, kresba a popis objektu.
 • 5. Barvení nativního preparátu, pozorování trvalého preparátu Nativní preparát si studenti vyrobí z vlastní kultury prvoků, kterou sami zakládali. Prvoky obarví tuší, inkoustem. Trvalý preparát z min. cvičení začistí, pozorují objekt, zakreslí a popíší. Součástí cvičení je přednáška o různých možnostech barvení, získání barviva, znehybnění nálevníků.
 • 6. Sběr a uchování biologického materiálu Zásady sběru zoologických a botanických materiálů. Uchování materiálu (způsoby sušení, fixace, uchování živého materiálu). Sbírky organismů.
 • 7. Herbář Typy herbářů a jejich využití, sběr a úprava rostlin, lisování, herbářová položka, herbářová scheda, ochrana proti škůdcům. Praktické založení rostliny, tvorba herbářové položky.
 • 8. Chovy živočichů Chovy na školách, vhodní živočichové, legislativa, zdroje informací. Praktické založení chovu potemníka moučného.
 • 9. Pomůcky pro určování biologických objektů. Určovací atlasy a klíče. Nácvik určování podle klíče.
 • 10. Literární a internetové zdroje Odborné literární a internetové zdroje. Praktické seznámení s odbornou literaturou a internetovými zdroji.
Literatura
  doporučená literatura
 • Fusek, L., Kundrata, R. & Sklenářová, K. (2012). Tvorba trvalých preparátů. Retrieved from http://www.zoologie.upol.cz/entomol_sbirky/Tvorba_trvalych_preparatu.pdf
 • Křísa, B. & Prášil, K. (Eds). (1989). Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu (1st ed.). Praha: SPN
 • Pipková, Z. (2016). Chov živočichů ve škole. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1817/chov-zivocichu-ve-skole.html/
 • Kašák, J., Fusek, L. & Kundrata, R. (2012). Preparace hmyzu. Retrieved from http://www.zoologie.upol.cz/entomol_sbirky/Preparace_hmyzu.pdf
 • Malečková H. (1996): Kultury prvoků ve výuce biologie na středních školách, diplomová práce, Depon.: in Knihovna Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
 • Škrabalová, B. (2016). Jak na hmyz. Retrieved from http://www.jaknahmyz.cz/
 • Babáčková, L. (2011): Podmínky chovu živočichů na základních školách v ČR (bachelor thesis, Masaryk University, Brno, Czechia). Retrieved from http://is.muni.cz/th/162906/pedf_b/
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Pozorování, sběr a určování rostlin a živočichů. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 89-93, 5 s. ISBN 80-7315-054-9. info
 • PALEČEK, Jiří. Biologie buňky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 120 s. ISBN 8071842664. info
 • BAER, Heinz-Werner. Biologické pokusy ve škole [Baer, 1968]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 241 s. info
  neurčeno
 • RUZIN, Steven E. Plant microtechnique and microscopy. New York [N.Y.]: Oxford University Press, 1999. xi, 322. ISBN 9780195089561. info
 • KNOZ, Jan a Věra OPRAVILOVÁ. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 195 s. ISBN 8021004738. info
 • HABROVÁ, Věra. Mikroskopická technika. Praha: SPN, 1990. info
Výukové metody
Forma výuky: Laboratorní cvičení. Metody výuky: vysvětlování, instruktáž, pozorování, pokus, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: ústní a praktická zkouška • Podmínky udělení zápočtu: v 1. praktická zkouška - předložení 2 ks trvalých preparátů, zhotovení senného nálevu a herbářové položky • 2. řádně vedené protokoly zkontrolované vyučujícím • 4. řádná docházka do cvičení (max. 2 neúčast za semestr)
Informace učitele
Studenti mohou navštívit: http://web.natur.cuni.cz/parasitology/parpages/mikroskopickatechnika/
http://is.muni.cz/el/1431/jaro2008/Bi2302/um/
http://mikrosvet.mimoni.cz
http:// www.jaknahmyz.cz
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/component/content/article/86-informace/20073/340-zooasistence-v-pedagogicke-praxi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/Bi2BP_AEKC

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:52, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému