Bi2BP_BHNL Základy systému a evoluce řas a hub

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. laboratorní výuka. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_BHNL/01: Čt 13:00–14:50 laboratoř 81, B. Brabcová
Předpoklady
Znalost sinic, řas, houbových organismů a hub na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
1. rozlišit základní zástupce hlavních systematických jednotek sinic, řas (sladkovodních i mořských), hub a houbových organismů a lišejníků;
2. určit a popsat zejména zástupce z území České republiky;
3. znázornit tyto zástupce;
4. rozpoznat jejich hlavní znaky;
5. pracovat s determinační literaturou;
6. demonstrovat vhodné organismy ve výuce na základní škole.
Osnova
 • 1.Zásady sběru a konzervace sinic, řas, hub a lišejníků. Základní určovací pomůcky. Práce s klíčem. Řasové sbírky. Trvalé preparáty. Příprava a pozorování vitálních preparátů. Hlavní zásady zhotovování protokolů, kresby, měřítko, popisy. Demonstrace taxonů nižších rostlin na základní škole.
 • 2.Sinice: Odd. Cyaonobacteria demonstrace zástupců hlavních řádů, jejich zakreslení, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • 3.Řasy: demonstrace zástupců hlavních systematických skupin, jejich zakreslení, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • Houby a houbové organismy: hlenky: pozorování aethalií u hlavních zástupců, houby spájivé - pozorování a zakreslení vybraných zástupců, kultivace rodu Mucor, odd. Ascomycota - pozorování významných zástupců, odd. Basidiomycota, tř. Uredinomycetes - demonstrace rostlin napadených rzí a snětí - herbářové položky, životní cyklus rzi travní,tř. Ustilaginomycetes - prašná sněť, tř. Agaricomycetes - typy plodnic, příklady jednotlivých zástupců řádů, určování hub podle plodnic - suchý materiál.
 • 5.Pozorování a určování našich nejčastějších druhů lišejníků. Rozlišování lišejníků podle typu stélky. Příčný řez stélkou lišejníku.
Literatura
  povinná literatura
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava
 • HINDÁK, František. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. diel, Riasy. 1. slov. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1975. 396 s. info
  doporučená literatura
 • Hagara, L., Antonín, V., & Baier, J. (2001). Houby (Vyd. 3.). Praha: Aventinum.
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
 • SVRČEK, Mirko. Klíč k určení bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 579 s. info
Výukové metody
Forma výuky: Laboratorní cvičení. Výukové metody: pozorování zástupců sinic, řas a hub, jejich kresba a popis,práce s literaturou, vysvětlování, návody.
Metody hodnocení
Požadavky k udělení zápočtu:
- řádně vedené protokoly - předložené vyučujícímu ihned po ukončení cvičení
- řádná docházka do cvičení - je tolerována jedna neúčast na dvouhodinovém cvičení
- uspěšné zvládnutí praktické zkoušky ze získaných poznatků - 10 objektů k poznání (minimálně 7 dobře)
Informace učitele
Další determinační literatura (Literature):
Veselý et al. (1972): Přehled československých hub. - Academia Praha
Červenka M. et al. (1972): Klúč na určovanie výtrusných rastín II. diel. Slizovky a huby. - SPN Bratislava
Grunert H. a R. (1995): Houby. Knižní klub Praha.
Hagara L. Antonín V. et Baier J. (1999): Houby. - Aventinum, Praha, 416 s.
Keizer G. J. (1998): Encyklopedie hub. - Rebo Productions, Česlice, 2. vyd., 288 s.
Readers Digest Výběr (2003): Houby česká encyklopedie + kapesní atlas hub. - Readers Digest Výběr, Praha
Černohorský Z. et al. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. - Nakl. ČSAV, Praha
Jarkovský M. (1978): Lišejníkové látky a jejich identifikace. - Pedag. fak., Hradec Králové
Pišút I. et al. (1974): Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. III. diel. - Slov. pedag. nakl., Bratislava
www odkazy
http://www.sinicearasy.cz
http://www.sinice.cz
http://botany.natur.cuni.cz/algo/
http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm
http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2BP_BHNL