Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 15:45–16:30 učebna 3
Předpoklady
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a být schopen vysvětlit základní vědomosti z oboru obecné zoologie: (1) souvislosti mezi morfologií a funkcí živočišné buňky; (2) základy histologie, (3) podstatu histogeneze; (4) základy problematiky rozmnožování; (5) základy embryologie a ontogeneze.
Přednáška formou PPT prezentací s výkladem vyčerpávajícím způsobem přibližuje problematiku obecné zoologie na úrovni cytologie, histologie i organologie. Zvýšená pozornost je věnována zejména histologii a embryologii.
Osnova
 • 1. Úvod do histologie: živočišné tkáně (rozdělení), histogneze a mezibuněčné hmoty: fibrilární (kolagenní, retikulární a elastická vlákna) a amorfní (glykosaminoglykany)
 • 2. Epitely 1: plochý, dlaždicový; kubický, cylindrický; jednovrstevný, víceřadý, přechodní
 • 3. Epitely 2: krycí (rohovatějící vrstevnatý epitel, nerohovatějící vrstevnatý epitel), resorpční, řasinkové, smyslové, žlázové, epitel zárodečný (vaječníky a varlata), epitel pigmentový.
 • 4. Pojiva: zárodečný mezenchym, vezikulární pojivo, rosolovité vazivo, řídké kolagenní vazivo, tukové vazivo, husté vazivo neuspořádané = tuhé kolagenní vazivo, husté vazivo uspořádané
 • 5. Chrupavky: praecartilago, parenchymová chrupavka, hyalinní chrupavka, elastická chrupavka, vláknitá (= fibrózní, fibrilární) chrupavka
 • 6. Kostní a zubní tkáně: vláknitá (plsťovitá) kost, lamelární kost (kompaktní x houbovitá), osifikace, zubní tkáně 7. Trofická pojiva: krev a krvetvorba, lymfa, hemolymfa, tkáňový mok, …
 • 8. Svalové tkáně: hladká, žíhaná svalovina a myokard (srdeční svalovina)
 • 9. Nervové tkáně: šedá kůra mozková (pyramidální a gliové buňky s výběky), šedá hmota mozečku (unipolární neurony), bílá hmota mozečku (makroglia – astrocyty), periferní nervy (myelinová a Schwannova pochva)
 • 10. Rozmnožování nepohlavní a pohlavní, ontogeneze (mnohobuněčných) živočichů (Animalia) – vznik, vývoj a růst jedince.
 • 11. Embryologie (ontogeneze mnohobuněčných živočichů) 1: embryogeneze: progeneze, blastogeneze, notogeneze; gastrulace, neurulace
 • 12. Embryologie (ontogeneze mnohobuněčných živočichů) 2: organogeneze a postembryogeneze: vývoj přímý a nepřímý (larvy primární a sekundární), růst jedince, regenerace, stárnutí, smrt.
Literatura
 • PRAVDA, Oldřich. Zoologie. [D] 3, Obecná zoologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 323 s. : i. info
 • KNOZ, Jan. Obecná zoologie. I, Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie [Knoz, 1990]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 328 s. info
 • KNOZ, Jan. Obecná zoologie. II, Organologie, rozmnožování, vývoj živočichů a základy evoluční biologie [Knoz, 1973]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 320 s. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
 • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie [Romanovský, 1988]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 695 s. info
 • APRIL, E.W., ERICKSON, A., MONTANO, S. (eds.) et al. (1990). Anatomy 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins,., 610 pp.
Výukové metody
Přednáška formou PPT prezentace s výkladem.
Metody hodnocení
Zkoušení (první fáze) proběhne formou standardního (abcd) testu (z 18 otázek je třeba správně odpovědět nejméně 14!). Předpokladem úspěšného absolvování je zvládnutí látky v rozsahu odpovídajícím syllabu přednášek. Podmínkou připuštění ke kolokviu je ale získání zápočtu ze cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2BP_ZOZP

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému