Bi2BP_ZZBP Základy zoologie bezobratlých

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 13:00–13:50 učebna 2
Předpoklady
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: (1) porozumět a vysvětlit základní znalosti o modelových druzích bezobratlých živočichů; (2) spojit si získané znalosti o této části živočišné říše se znalostmi získanými v základech obecné zoologie; (3) pochopit význam bezobratlých živočichů v životě člověka; v budoucnu, už jako učitelé musejí být příkladem, který budou žáci následovat, tzn., že musejí (4) živočichy nejen poznat či určit, ale také (5) vysvětlit jejich nezastupitelné místo v biocenóze.
Přednášky formou vizuální prezentace doplněné o vysvětlující výklad přednášejícího obsahují zejména nákresy morfologie a schémata anatomie modelových bezobratlých živočichů. Náplní přednášek je tedy základní charakteristika, tj. morfologie a anatomie modelových druhů, ale i jejich bionomie, zejména rozmnožování a vývoj (vývojové cykly), ekologie a rozšíření, týkající se vybraných zástupců základních taxonomických jednotek.
Vědní, činnostní a axiologický potenciál: důraz je kladen na znalost modelových druhů, se kterými se budoucí učitel a jeho žáci budou setkávat při zajišťování výuky přírodopisu na základní škole a v nižších ročnících gymnázia; student, budoucí učitel, musí být vybaven takovým množstvím znalostí a dovedností, které v praxi zajistí jeho prestiž a autoritu před žáky.
Osnova
 • 1. "Prvoci" (dříve říše Protozoa): kmeny Euglenozoa (krásnoočko zelené), Amoebozoa (měňavka velká) a Ciliophora (trepka velká)
 • 2. kmen žahavci (Cnidaria): nezmar hnědý
 • 3. kmen ploštěnci (Platyhelminthes): ploštěnka potoční
 • 4. kmen hlístice (Nematoda): škrkavka prasečí
 • 5. kmen měkkýši (Mollusca) – třída plži (Gastropoda): hlemýžď zahradní
 • 6. třídy mlži (Bivalvia) a hlavonožci (Cephalopoda): škeble rybničná sépie obecná
 • 7. kmen kroužkovci (Annelida): žížala obecná
 • 8. kmen členovci (Arthropoda) – podkmen klepítkatci (Chelicerata): křižák obecný
 • 9. podkmen korýši (Crustacea) 1: hrotnatka obecná, buchanka obecná
 • 10. podkmen korýši (Crustacea) 2: rak říční
 • 11. podkmen šestinozí (Hexapoda): šváb obecný a včela medonosná
 • 12. kmen ostnokožci (Echinodermata): hvězdice, ježovka, sumýš
Literatura
 • SEDLÁK, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 336 s. ISBN 8021028920. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
 • Zoologie pro zemědělce a lesníky. Edited by Zdeněk Laštůvka. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1996. 266 s. ISBN 8085615509. info
 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
 • WALLACE, R.L. & TAYLOR, W.K. (2003). Invertebrate zoology: a laboratory manual. 6th ed. San Francisco, Calif.: Pearson, 356 pp.
 • RUPPERT, Edward E., Richard S. FOX a Robert D. BARNES. Invertebrate zoology : a functional evolutionary approach. 7th ed. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2004. xvii, 963. ISBN 0030259827. info
Výukové metody
Přednáška - zejména nákresy morfologie a schémata anatomie modelových bezobratlých živočichů formou vizuální prezentace doplněné o vysvětlující výklad přednášejícího.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování písemné formy zkoušky (test ABCD) předpokládá zvládnutí látky v rozsahu daném osnovou přednášky (nastudování z doporučené literatury) a zčásti i praktickým seznámením se s morfologií, anatomií aj. konkrétních zástupců (modelových druhů) příslušných skupin (kmenů apod.) na cvičení (ZZBL).
Informace učitele
Podmínkou připuštění k testu ze ZZBP je, samozřejmě, získání zápočtu ze ZZBL!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2BP_ZZBP

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému