Bi2MP_DPS2 Didaktika přírodopisu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Bi2MP_DPP1 Didaktika přírodopisu 1 && Bi2MP_DPS1 Didaktika přírodopisu 1
Předmět navazuje na Didaktiku přírodopisu 1 (seminář a přednášku). Pro zapsání je třeba mít úspěšně ukončené oba předcházející didaktické předměty (Bi2MP_DPP1 a Bi2MP_DPS1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: 1. charakterizovat a identifikovat vybrané metody výuky.
2. navrhnout použití vybrané aktivizující metody v hodině přírodopisu.
3. realizovat vybranou metodu výuky.
4. vlastními slovy vysvětlit pojem učební úloha.
5. shrnout zásady sprav formulace učebních úloh a tvorby jejich souboru.
6. na příkladu rozhodnout, o jaký typ testové položky se jedná.
7. zhodnotit učebnici přírodopisu z hlediska didaktické vybavenosti. 8. vlastními slovy vysvětlit pojem prostředek výuky.
9. sestavit a ohodnotit didaktický test
10. didakticky správně sestavit baterii učebních úloh a pracovní list.
Osnova
 • 1. Hodnocení didaktické vybavenosti učebnice přírodopisu.
 • 2. Učební úlohy
 • 3. Typologie testových položek
 • 4. Konstrukce pracovního listu.
 • 5. Konstrukce baterie učeních úloh.
 • 6. Konstrukce didaktického testu.
 • 7. Hodnocení didaktického testu.
 • 8. Využití aktivizujících metod ve výuce přírodopisu.
 • 9. Pozorování a pokus jako hlavní metody ve výuce přírodopisu a biologie.
 • 10. Pedagogické etudy: výstup každého studenta s realizací vybrané výukové metody na 10 -15 minut (natáčení na kameru). Na prvním semináři budou sděleny termíny pro odevzdání těchto materiálů. Oprava bude probíhat až po odevzdání materiálů od všech studentů.
Literatura
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • ŠVECOVÁ, Milada. Cvičení z didaktiky biologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 88 s. ISBN 8024600005. info
 • MASLOWSKI, Oton. Didaktika biologie : určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 1. vyd. 1990. 145 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. : i. info
 • ALTMANN, Antonín. Vyučovací metody v biologii (Kapitola z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 229 s. : i. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování přírodopisu a biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 119 s. : i. info
Výukové metody
forma výuky: seminář, laboratorní cvičení, teoretická příprava. metody výuky: rozhovor, diskuse, práce s literaturou, projekce statická, demonstrace.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: docházka (tolerovaná je 1 absence), vypracované úkoly do semináře, mikrovýstup (pedagogická etuda). K zápočtu studenti odevzdají 2.část "Receptáře začínajícího učitele". Vytvoří do něj tyto materiály: 1) Zhodnocení didaktické vybavenosti učebnice 2) Baterie učebních úloh 3) Typologie testových položek s příklady z přírodopisného učiva. 4) Pracovní list 5) Test na zopakování tématu 6) Návrh aktivizační metody využitelné v hodině přírodopisu. Termíny pro odevzdání jednotlivych materiálu do "Receptáře" budou sděleny na prvním semináři. Oprava bude probíhat až po odevzdání materiálů od všech studentů.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro absolvování testu z předmětu Didaktika přírodopisu 2 - přednáška je třeba mít uznané a odevzdané materiály z Didaktiky přírodopisu 2 - semináře, odevzdaný semestrální projekt (plakát) a zároveň splňovat podmínky docházky na seminář (1 absence). Splnění předmětů Didaktika přírodopisu 2 (přednáška i seminář) je předpokladem pro zápis didaktických předmětů ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2MP_DPS2

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 05:51, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému