BiM_VPs1 Seminář k učitelské praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/0. 1x14 dní/90 minut. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BiM_VPs1/01: Po 14. 3. 16:40–18:20 učebna 2, Po 11. 4. 16:40–18:20 učebna 2, Po 25. 4. 16:40–18:20 učebna 2, Po 9. 5. 16:40–18:20 učebna 2, J. Mareš, L. Vodová
Předpoklady
! NOWANY ( AJM_VPs1 Seminar on Practice , CJM_VPs1 Seminář k praxi , DeM_VPs1 Seminář k praxi , FJM_VPs1 Seminář k praxi , FyM_VPs1 Seminář k praxi , HVM_VPs1 Seminář k praxi , CHM_VPs1 Seminář k praxi , KvM_VPs1 Seminář k praxi , MAM_VPs1 Seminář k praxi , NJM_VPs1 Seminář k praxi , OVM_VPs1 Seminář k praxi , RJM_VPs1 Seminář k praxi , RVM_VPs1 Seminář k praxi , SPM_VPs1 Seminář k praxi , TEM_VPs1 Seminář k praxi , ViM_VPs1 Seminář k praxi , VVM_VPs1 Seminář k praxi , ZeM_VPs1 Seminář k praxi , KLM_VPs1 Seminář k praxi , HLM_VPs1 Seminář k praxi )
Předmět může být zapsán pouze společně s Učitelskou praxí 1 a/nebo Učitelskou praxí 2. Maximální počet studentů v seminární skupině je 15.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
1) skupinové sdílení a reflexe zkušeností získaných v rámci Učitelské praxe 1 a/nebo Učitelské praxe 2; 2) prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností
Na konci předmětu student bude:
- lépe rozumět podstatným aspektům pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři;
- lépe rozumět reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroji profesního učení;
Osnova
  • diskuse s oborovým didaktikem a pedagogem či psychologem týkající se konkrétních pedagogických situací a otázek - reflexe výuky a dalších činností realizovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a/nebo Učitelské praxe 2 - reflexe zápisů v pedagogickém deníku - reflexe portfoliových úkolů
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
Skupinová diskuse za účasti oborového didaktika spolu s pedagogem nebo psychologem.
Metody hodnocení
- pravidelná docházka studenta na seminář - odevzdání písemně vypracovaných úkolů ve stanovených termínech
Informace učitele
Způsob zápisu předmětu během studia se u jednooborových, dvouoborových a mezifakultních studentů liší - viz: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/pokyny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2016/BiM_VPs1

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:09, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému