CJp003 Úvod do studia literatury a literární vědy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp003/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 8:00–9:50 učebna 7, O. Sládek
CJp003/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 8:00–9:50 učebna 10, O. Sládek
CJp003/03: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 14:00–15:50 učebna 57, O. Sládek
CJp003/04: St 22. 9. až St 15. 12. St 17:00–18:50 učebna 24, O. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí základů literárněvědné práce, seznámení s terminologií a metodologií literární vědy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárněvědnými znalostmi. Studenti získají znalost základní literárně teoretické terminologie a schopnost aplikovat tyto znalosti na analýzu konkrétních literárních textů.
Osnova
 • 1. Základní pojmy a odborná literatura předmětu. 2. Citace, publikační etika, bibliografické údaje. 3. Znaková povaha literárního díla. 4. Jazykové prostředky literárního textu. 5. Tematický rozbor, struktura literárního díla. 6. Úvod do teorie verše. 7. Prozodické systémy v české literatuře. 8. Rozbory sylabotónického verše. 9. Tradiční veršové a strofické útvary. 10. Volný verš: rozbory. 11. Problémy genologie: literární žánry a směry. 12. Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. 2., rozš. vyd. Brno: Host, 2015, 190 s. ISBN 9788074912337.
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
  doporučená literatura
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Theory of literature (Orig.) : Teorie literatury. info
 • IBRAHIM, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013, 159 s. ISBN 9788074700514.
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Vyd. 1. Brno: Host, 2009, 328 s. ISBN 9788072943241.
 • MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 699 s. ISBN 9788020020482
 • MACURA, Vladimír a Alice JEDLIČKOVÁ (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Vyd. 1. Brno: Host, 2012, 839 s. ISBN 9788072948482.
 • Literary theory and criticism : an Oxford guide. Edited by Patricia Waugh. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. xx, 598. ISBN 0199291330. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Dějiny českého volného verše. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 248 s. ISBN 80-7294-015-5. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • ŠTĚPÁNEK, Vladimír a Josef HRABÁK. Úvod do teorie literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 269 s. info
 • HRABÁK, Josef. Poetika [Hrabák, 1977]. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. 361 s. info
  neurčeno
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
Výukové metody
Forma výuky: seminář. Výukové metody: diskuse nad textem, práce ve dvojicích, domácí práce a úkoly.
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je přednesení referátu a úspěšné zvládnutí závěrečného testu. Závěrečný test obsahuje otázky z tematických okruhů, jež jsou uvedeny v osnově předmětu + otázky z obecných dějin a dějin kultury, které prověřují povinnou četbu. Test je bodovaný. Student musí mít alespoň 70 % správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp003