DEkARC Archivnictví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Sedláček (přednášející), PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (zástupce)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DEkARC/Kombi01: Pá 16. 4. 9:00–18:50 kancelář vyučujícího, T. Černušák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy moderního archivnictví v kontextu jeho vývoje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit význam a úkoly archivů - identifikovat typy archiválií a archivních souborů - specifikovat principy výběrového řízení archiválií a jejich evidence - orientovat se v struktuře archivní sítě České republiky - identifikovat základní znaky elektronického zpracování archiválií
Osnova
  • 1. archiv a postavení archivů mezi paměťovými institucemi 2. definice archiválie a typy archivních souborů 3. výběr archiválií, jeho kritéria a varianty 4. základní pořádací principy a jejich historický vývoj 5. evidence archiválií 6. principy elektronického zpracování a digitalizace archiválií 7. archivní legislativa 8. struktura archivů v České republice
Literatura
    povinná literatura
  • M. Wanner a kol., Základní pravidla pro zpracování archiválií, Praha 2015
  • SULITKOVÁ, Ludmila. Archivnictví a spisová služba. Edited by Radek Pokorný. Vydání první. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s nakladatelstvím Scientia, spol. s r.o., 2017. 195 stran. ISBN 9788075610270. info
  • https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/DEkARC