DGC007 Dlouhodobý výzkumný pobyt na zahraničním pracovišti

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům doktorského studia, kteří absolvovali řádně nahlášenou studijní stáž na zahraničním výzkumném (event. vzdělávacím či vývojovém) pracovišti v minimální délce 1 měsíce; v ideálním případě v rozsahu jednoho semestru (případně delším). Hlavními cíli jsou: získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích; seznámení se systémem výuky uplatňovaným v jiných zemích; navázání odborných kontaktů s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubení vědomostí souvisejících s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubení odborných a jazykových schopností.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu student získá zkušenosti na zahraničních vysokých školách a institucích; seznámí se se systémem výuky uplatňovaným v jiných zemích; naváže odborné kontakty s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubí vědomosti souvisejícíh s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubí své odborné a jazykové schopnosti.
Osnova
  • Studující registrují předmět na konci semestru, v němž stáž absolvují. O uznání předmětu rozhoduje školitel.
Literatura
  • Stacie Nevadomski Berdan: A Student Guide to Study Abroad,Institute of International Education (August 23, 2013)
  • Internationalisation of higher education and global mobility. Edited by Bernhard Streitwieser. Oxford: Symposium Books, 2014. 320 s. ISBN 9781873927427. info
  • BROOKS, Rachel a Johanna L. WATERS. Student mobilities, migration and the internationalization of higher education. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. ix, 196. ISBN 9780230578449. info
  • European and national policies for academic mobility : linking rhetoric, practice and mobility trends. Edited by Irina Ferencz - Bernd Wächter. Bonn: Lemmens, 2012. 240 s. ISBN 9783868560053. info
  • Geographies of mobilities : practices, spaces, subjects. Edited by Tim Cresswell - Peter Merriman. Burlington, Vt.: Ashgate, 2011. xii, 276. ISBN 9780754673163. info
Výukové metody
Výukové metody závisejí na typu mobilitního programu a rovněž na nabídce hostující instituce a jejich výčet zahrnuje přednášky, teoretickou přípravu, semináře, individuální přípravu pod odborným vedením, práci na disertačním projektu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Je nutná konzultace se školitelem před výjezdem do zahraničí, standardně jsou zahraniční předměty předjednány studijní smlouvou (Learning Agreement).
Informace učitele
Na daný semestr si studenti nepřerušují studium. Je třeba si ale pobyt zaevidovat v ISu, v evidenci stáží, studijních a pracovních pobytů https://is.muni.cz/auth/studium/studijni_pobyt_studijni a nahrát Learning Agreement: do vaší studijní evidence bude potom zadán stav 51, tj. krátkodobý pobyt v zahraničí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DGC007