DGC009 Kurikulární studia

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je, aby studenti hlouběji porozuměli kurikulu, a kladli si otázky, které mohou vést k jeho dalšímu zkoumání a inovaci v návaznosti na širší kurikulární kontext své disertační práce (s využitím již získaných zkušeností z jejího zpracovávání).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti:
- hlouběji porozumí kurikulu
- budou si klást otázky, které mohou vést k jeho dalšímu zkoumání a inovaci v návaznosti na širší kurikulární kontext své disertační práce (s využitím již získaných zkušeností z jejího zpracovávání).
Osnova
 • historický vývoj kurikula
 • teorie kurikula
 • kurikulární dokumenty
 • formy kurikula
 • determinanty kurikula
 • výzkum kurikula
 • inovace kurikula
 • skryté kurikulum.
Literatura
  povinná literatura
 • Connelly, F. M. The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction. Thousand Oaks: Sage, 2008.
 • Schiro, M. S. Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Thousand Oaks: Sage, 2008.
 • Knowledge and the future of the curriculum : international studies in social realism. Edited by Brian Barrett - Elizabeth Rata. First published. [United Kingdom]: Palgrave Macmillan, 2014. xxi, 238. ISBN 9781137429254. info
  doporučená literatura
 • Janík, T., Maňák, J., Knecht, P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.
 • Posner, G. Analyzing the Curriculum. New York: McGraw-Hill: 2003.
 • Pinar, W. F. International Handbook of Curriculum Research. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
 • Pinar, W. F., Reynolds, W. M. et al. Understanding Curriculum. New York: Peter Lang : 2006.
 • YOUNG, Michael a Johan MULLER. Curriculum and the specialization of knowledge : studies in the sociology of education. First published. London: Routledge, 2016. viii, 240. ISBN 9781138814929. info
Výukové metody
práce s odborným textem, obhajoba výzkumného projektu, diskuse
Metody hodnocení
Kriticky zhodnotit minimálně dvě zahraniční teoretické či empirické studie tematicky spadající do oblasti kurikulárních studií s návazností na disertační práci studenta (např. z časopisu Journal of Curriculum Studies, Curriculum Inquiry apod.).
Obhájit alespoň částečně realizovaný projekt kurikulárního výzkumu (jako základ disertační práce).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DGC009