DGC011 Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je představit procesy zpracování obrazových informací, specifika map a obrazových dat dálkového průzkumu jako materiálů zaznamenávajících realitu v kontextu se školní praxí. Studenti se seznámí s tvorbou mapových podkladů, s kartografickými a geoinformačními produkty a jejich úlohou v geografickém vzdělávání. Získají základní dovednosti pracovat s geoinformačními technologiemi a v orientovat se ve volně přístupných geoinformačních programech a geografických datech s ohledem na jejich využití ve výuce.
Výstupy z učení
Zvládnutí základní úrovně práce s geoinformačními technologiemi - zpracování zadané mapy, interpretace obrazových dat dálkového průzkumu. Účast na odborné exkurzi do vybrané výzkumné a výrobní instituce zaměřené na produkci map a zpracování obrazových dat.
Osnova
  • Osnova: 1. Ukotvení terminologie a metodologie kartografie a geoinformatiky 2. Kartografie a geoinformatika jako vědecké i praktické disciplíny, výzkumy a produkty. 3. Základní koncepce zpracování formalizovaných modelů geografické reality v digitální a analogové formě. 4. Zdroje dat pro modely geografické reality. 5. Specifika práce s mapami a obrazovými daty dálkového průzkumu. Diskuze na odborné téma. Jeden konspekt ze zahraniční literatury z oblasti geoinformatiky (po domluvě s vyučujícím).
Literatura
  • BLÁHA, Jan D. Vybrané okruhy z geografické kartografie. Vydání první. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2017. 159 stran. ISBN 9788075610928. info
  • TOMLIN, C. Dana. GIS and cartographic modeling. Redlands, Calif.: Esri Press, 2013. xx, 182. ISBN 9781589483095. info
  • A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems. Edited by Tasha Wade - Shelly Sommer. 2nd ed. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2006. xvi, 268. ISBN 1589481402. info
  • VOŽENÍLEK, Vít. Cartography for GIS : geovisualization and map communication. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 142 s. ISBN 8024410478. info
  • Advanced spatial analysis : the CASA book of GIS. Edited by Paul Longley - Michael Batty. 1st ed. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2003. viii, 463. ISBN 1589480732. info
Výukové metody
Seminář - diskuze na odborné téma. Účast na odborné exkurzi do vybrané výzkumné a výrobní instituce zaměřené na produkci map a zpracování obrazových dat.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn splněním dílčích aktivit: *aktivní účast v diskusi *zpracování konspektu ze zahraniční literatury z oblasti geoinformatiky (po domluvě s examinátorem). *zvládnutí základní úrovně práce s geoinformačními technologiemi - zpracování zadané mapy, interpretace obrazových dat dálkového průzkumu. + účast na odborné exkurzi do vybrané výzkumné a výrobní instituce zaměřené na produkci map a zpracování obrazových dat.
Informace učitele
Kaplan, Elliott, D.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition, Artech House Publishers; 2nd edition, 2005, pages 726, ISBN-10: 1580538940 Clarke, K.C. (2010). Getting Started with Geographic Information Systems. Pearson, 340. Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.(2005). Geographical Information Systems and Science. Wiley. Sheila L. Steinberg, Steven J. Steinberg (2015). GIS Research Methods: Incorporating Spatial Perspectives, Esri Press. Korte, G. B. (2001). The GIS Book. The Fifth Edition. Santa Fe: OnWord Press. Solcum, T.A. et col. (2005). Thematic Cartography and Geographic Visualization, Second Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458. Campbell, J. B. (2007). Introduction to remote sensing, 4th edn. New York: The Guilford Press Lillesand, T. M. a Kiefer, R. W. (1999). Remote sensing and image interpretation. 4th edn., New York: John Wiley and Sons. MacEachren, A. M. (2004). How maps work: Representation, visualisation, and design. New York: The Guilford Press. Voženílek, V. (2005). Cartography for GIS : geovisualization and map communication. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 8024410478.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DGC011