EN

PdF:De2MP_DED1 Dějiny dějepisectví 1 - Informace o předmětu

De2MP_DED1 Dějiny dějepisectví 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 učebna 5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o dějinách světového a českého dějepisectví od antických počátků až po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným humanitním vědám (k filozofii, sociologii, literatuře ad.).
Osnova
  • 1. Počátky dějepisectví v antickém Řecku a Římě 2. Raně středověké dějepisectví 3. Dějepisectví vrcholného a pozdního středověku 4. Renesanční dějepisectví 5. Dějepisectví 17. a 18. století, barokní dějepisectví 5. Osvícenské dějepisectví
Literatura
  • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století. Praha: Lidové noviny, 2002. 178 s. ISBN 80-7106-504-8.
  • KUTNAR, František a Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví :od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška; ukončení předmětu: písemný test. Nevyžaduje se její navštěvování. Během semestru není vyžadována domácí práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/De2MP_DED1