EN

PdF:De2MP_DEVT Dějiny vědy a techniky - Informace o předmětu

De2MP_DEVT Dějiny vědy a techniky

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. František Čapka, CSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
De2MP_DEVT/01: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 6, R. Slabotínský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen základní orientace v evropských a světových objevech a vynálezech od doby nestarších civilizací až po moderní dobu v kontextu didaktického využití.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen základní orientace v dějinách vědy a techniky od středověku až po moderní dobu.
Osnova
  • 1. Věda a technika ve starověku 2. Středověká vzdělanost 3. Nové objevy a vynálezy raného novověku 4. Počátky moderní vědy 5. Moderní věda a její hlavní představitelé 6. Didaktické aplikace, využití audiovizuálních pomůcek
Literatura
  • HOUDEK, František a Jan TŮMA. Objevy a vynálezy tisíciletí. Praha: Lidové noviny, 2002. 455 s. ISBN 8071064750. info
  • KRAUS, Ivo. Dějiny evropských objevů a vynálezů : od Homéra k Einsteinovi. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 330 s. ISBN 8020009051. info
  • Struktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, seminární úkoly
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/De2MP_DEVT