FC0001 Didaktika přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/1. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC0001/Prez01: St 18:00–19:50 učebna 4, Čt 13:00–13:50 učebna 4, H. Cídlová, T. Miléř
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní propedeutické vědomosti o pedagogické diagnostice se zaměřením na didaktickou diagnostiku; dále pak základní reproduktivní dovednosti vyhledávání a aplikování přírodovědných integrujících pojmů a metod do přírodovědného vzdělávání. Mezi hlavní vzdělávací obsahy patří pojmy jako STEM vzdělávání, integrace a koordinace, mezioborové a mezipředmětové vztahy, integrující přírodovědné pojmy atd. Cíle: Vědomosti: STEM vzdělávání v současné společnosti; vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání; mezioborové a mezipředmětové vztahy v přírodovědě; integrující přírodovědné pojmy; pozorování a experiment; řešení přírodovědných problémů; výzkumné metody. Dovednosti: analyzovat, vyhledávat a aplikovat integrující přírodovědné obsahy (pojmy) do přírodovědného vzdělávání Postoje: akceptovat význam integrující role přírodovědy v přírodovědném a STEM vzdělávání.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- vyhledávat a aplikovat základní integrující pojmy v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání
- využít pozorování, experimentování a řešení problémů v integrovaném přírodovědném vzdělávání
- akceptovat význam integrující role přírodovědy v přírodovědném a STEM vzdělávání
Osnova
  • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): 1. Role STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vzdělávání v současné společnosti. 2. Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. 3. Mezioborové a mezipředmětové vztahy v přírodovědě. 4. Integrující přírodovědné pojmy; objekty a jevy; veličiny a jednotky. 5. Integrující přírodovědné pojmy; výzkumné metody; zákony, principy a teorie. 6. Pozorování a experiment v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 7. Řešení přírodovědných problémů (úloh) v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 8. Výzkumné metody v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 9. Speciální role věd o zemi a vesmíru v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 10. Speciální role věd o neživé přírodě v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 11. Speciální role věd o živé přírodě a člověku v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 12. Speciální role hraničních věd v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. Sylabus laboratorních cvičení (po týdnech či blocích): Cvičení jsou zaměřena na rozvoj dovedností k jednotlivým přednáškám: 1. - 2. Integrující přírodovědné pojmy; objekty a jevy; veličiny a jednotky. 3. Integrující přírodovědné pojmy; výzkumné metody; zákony, principy a teorie. 4. - 5. Pozorování a experiment v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 6. - 7. Řešení přírodovědných problémů (úloh) v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 8. Výzkumné metody v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 9. Speciální role fyziky a astronomie, chemie, biologie a geologie, biofyziky, biochemie aj. oborů v přírodovědě a přírodovědném vzdělávání. 10. - 12. Tvorba příkladů integrované přírodovědné výuky
Literatura
    povinná literatura
  • Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka : sborník z konference. Edited by Danuše Nezvalová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta přírodovědecká. 137 s. ISBN 8024409224. 2004. info
Výukové metody
přednáška a laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FC0001