FC0007 Moderní témata

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC0007/PrezPred01: Čt 14:00–14:50 učebna 5, I. Medková
FC0007/PrezSem01: Čt 15:00–15:50 učebna 5, I. Medková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit budoucí učitele přírodovědných předmětů, aby dokázali prostřednictvím moderních přírodovědných témat motivovat žáky ke studiu těchto předmětů, k ochraně životního prostředí a k realizaci uvědomělého ekologicky šetrného jednání v kontextu udržitelného rozvoje (průřezové téma Environmentální výchova na základní škole). Dalším cílem je rozvíjet kompetence studentů prezentovat a komunikovat svou práci a také posílit kompetence potřebné pro budoucí učitelské povolání. Z těchto důvodů jsou do seminářů zařazeny praktické úlohy a s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Vědomosti: vědomosti o vybraných přírodovědných a environmentálních tématech s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat motivovat žáky ke studiu přírodovědných předmětů a k ochraně životního prostředí, identifikovat environmentální problémy, rozpoznat jejich vzájemné vztahy, navrhnout možná řešení environmentálních problémů a umět je prakticky využívat. Dále prezentovat svoji práci, komunikovat a vést diskusi na vybrané téma. Postoje: Rozvinout ohleduplný vztah studenta k životnímu prostředí. Student by se měl naučit zohledňovat ekologické dopady svého jednání při rozhodování v běžném životě.
Osnova
 • Osnova je přizpůsobena jednotlivým vzdělávacím oborům a vybraným tématům.
Literatura
  povinná literatura
 • Modern topics in physics (Souběž.) : Moderní směry ve fyzice. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 178 s. ISBN 8021019379. info
 • HORKÁ, Hana. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, 1996, 75 s. ISBN 8085931338. info
  doporučená literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT, 2021. info
 • GLEICK, James. Informace : historie, teorie, záplava. Translated by Jan Kašpar. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Argo, 2013, 396 s. ISBN 9788025709016. info
 • HORKÁ, Hana. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. 1. vydání. Brno: Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2005, 158 stran. ISBN 8021037504. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004, 158 stran. ISBN 8073150603. info
 • COVENEY, Peter V. a Roger HIGHFIELD. Mezi chaosem a řádem : hranice komplexity : hledání řádu v chaotickém světě. Edited by Baruch S. Blumberg. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2003, 428 s. ISBN 8020409890. info
 • GLEICK, James. Chaos : vznik nové vědy. Brno: Ando, 1996, 349 s. ISBN 8086047040. info
 • VALENTOVÁ, Alena. Nositelé Nobelovy ceny za fyziku. Edited by Vlaďka Stejskalová. 1996, 73 l. info
Výukové metody
přednáška a seminář
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC0007