FC1012 Fyzikální měření 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pawera (cvičící)
Garance
Mgr. Lukáš Pawera
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1012/KombiSem01: Pá 1. 3. 12:00–13:50 laboratoř 85, Pá 15. 3. 14:00–15:50 laboratoř 85, Pá 12. 4. 15:00–16:50 laboratoř 85, Pá 19. 4. 11:00–12:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC1012/PrezSem01: Čt 13:00–14:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC1012/PrezSem02: St 14:00–15:50 laboratoř 85, L. Pawera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání základních vědomostí o metrologii, provádění fyzikálních experimentů, zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Důraz je kladen zejména na osvojení si experimentálních dovedností s provázaností témat základního kurzu fyziky. Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o provádění a zpracování fyzikálních měření s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat samostatně provádět fyzikální měření, sestavit experiment, zvolit vhodnou měřící metodu, umět interpretovat naměřená data a provést kvalifikovaný odhad nejistot měření. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student získá: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o provádění a zpracování fyzikálních měření s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat samostatně provádět fyzikální měření, sestavit experiment, zvolit vhodnou měřící metodu, umět interpretovat naměřená data a provést kvalifikovaný odhad nejistot měření. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Osnova
 • 1. Měření elektrického odporu 2. Měření elektrické kapacity 3. Měření indukčnosti cívky 4. Měření rychlosti šíření zvuku 5. Měření parametrů zobrazovacích soustav 6. Měření mřížkové konstanty 7. Spektrometrická měření 8. Měření excitačního potenciálu neonu (Franck-Hertz experiment) 9. Měření elektrochemického ekvivalentu mědi 10. Měření modulu pružnosti v tahu 11. Měření viskozity 12. Měření povrchového napětí
Literatura
  povinná literatura
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 523 s. 1967. info
  doporučená literatura
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 295 s. 1974. info
 • BROŽ, Jaromír a Vladimír ROSKOVEC. Základní fyzikální konstanty. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 243 s. 1987. URL info
  neurčeno
 • BROŽ, Jaromír. Fyzikální a matematické tabulky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury. 305 s. 1980. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutno absolvovat předepsané úlohy, odevzdat příslušný počet protokolů z měření. Hodnotí se příprava na měření a zpracování výsledků v protokolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC1012