FC1015 Astronomie a astrofyzika

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1015/KombiPred01: Pá 23. 2. 9:00–10:50 laboratoř 86, Pá 1. 3. 14:00–15:50 laboratoř 86, Pá 8. 3. 14:00–15:50 laboratoř 86, Pá 15. 3. 13:00–14:50 laboratoř 86, Pá 22. 3. 14:00–15:50 laboratoř 86, Pá 5. 4. 15:00–16:50 laboratoř 86, T. Miléř
FC1015/PrezPred01: Út 20. 2. 12:00–13:50 laboratoř 86, Út 27. 2. 12:00–13:50 laboratoř 86, Út 5. 3. 12:00–13:50 laboratoř 86, Út 12. 3. 12:00–13:50 laboratoř 86, Út 19. 3. 12:00–13:50 laboratoř 86, Út 26. 3. 12:00–13:50 laboratoř 86, T. Miléř
FC1015/PrezSem01: Út 20. 2. 14:00–14:50 laboratoř 86, Út 27. 2. 14:00–14:50 laboratoř 86, Út 5. 3. 14:00–14:50 laboratoř 86, Út 12. 3. 14:00–14:50 laboratoř 86, Út 19. 3. 14:00–14:50 laboratoř 86, Út 26. 3. 14:00–14:50 laboratoř 86, T. Miléř
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu astronomie a astrofyzika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole. Z těchto důvodů je do cvičení zařazeno větší množství úloh s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: • Základní zákony tematického okruhu Astronomie a astrofyzika. • Student dokáže na základě nabytých znalostí řešit standardní úlohy z astronomie a astrofyziky. • Provádět výpočty aplikačních příkladů.
Osnova
 • 1. Úvod do historie astronomie
 • 2. Astronomická technika, typy dalekohledů a montáží
 • 3. Sluneční soustava, Slunce, planety, měsíce, planetky, komety, slapové síly, zatmění slunce a měsíce, kosmogonie Sluneční soustavy
 • 4. Astronomické vlivy na zemské klima, slunečního záření, Milankovićova teorie, kosmické záření
 • 5. Obloha denní a noční, souhvězdí, ekliptika, sférické souřadnice, práce s otočnou mapou a nomogramy
 • 6. Sluneční hodiny, základní typy, gnómon, analema, časová rovnice
 • 7. Určování vzdáleností ve vesmíru, jednotky vzdálenosti, paralaxa, historické metody (Aristarchos, přechod Venuše), metoda nov a supernov, měření úhlové vzdálenosti
 • 8. Hvězdné charakteristiky, Pogsonova rovnice, H-R diagram, spektrální klasifikace hvězd
 • 9. Hvězdy, modely hvězd, vývojová stadia hvězd, nova, supernova
 • 10. Vývoj hvězd v těsných dvojhvězdách
 • 11. Naše Galaxie. Hvězdné populace a jejich charakteristiky
 • 12. Stavba vesmíru, Hubbleův zákon
Literatura
  doporučená literatura
 • ZEJDA, Miloslav. Základy astronomie II. 2013. info
 • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 158 s. 1977. URL info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška, řešení početních úloh
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC1015