FC1015 Astronomie a astrofyzika

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1015/Kombi01: Pá 22. 2. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 8. 3. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 22. 3. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 5. 4. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 26. 4. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 10. 5. 8:00–9:50 učebna 3, T. Miléř
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu astronomie a astrofyzika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole. Z těchto důvodů je do cvičení zařazeno větší množství úloh s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Osnova
 • 1. Úvod do historie astronomie
 • 2. Astronomická technika, typy dalekohledů a montáží
 • 3. Sluneční soustava, Slunce, planety, měsíce, planetky, komety, slapové síly, zatmění slunce a měsíce, kosmogonie Sluneční soustavy
 • 4. Astronomické vlivy na zemské klima, slunečního záření, Milankovićova teorie, kosmické záření
 • 5. Obloha denní a noční, souhvězdí, ekliptika, sférické souřadnice, práce s otočnou mapou a nomogramy
 • 6. Sluneční hodiny, základní typy, gnómon, analema, časová rovnice
 • 7. Určování vzdáleností ve vesmíru, jednotky vzdálenosti, paralaxa, historické metody (Aristarchos, přechod Venuše), metoda nov a supernov, měření úhlové vzdálenosti
 • 8. Hvězdné charakteristiky, Pogsonova rovnice, H-R diagram, spektrální klasifikace hvězd
 • 9. Hvězdy, modely hvězd, vývojová stadia hvězd, nova, supernova
 • 10. Vývoj hvězd v těsných dvojhvězdách
 • 11. Naše Galaxie. Hvězdné populace a jejich charakteristiky
 • 12. Stavba vesmíru, Hubbleův zákon
Literatura
 • VANÝSEK, Vladimír. Základy astronomie a astrofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 541 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vybrané kapitoly z astrofyziky. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 81 s. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška, řešení početních úloh
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.