FC2008 Ekopraktikum

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření vědomostí z fyziky o environmentálními přesahy a rozvoj dovednosti provádět praktická měření a experimenty na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na aplikaci vědeckých výzkumných metod od návrhu experimentu až po jeho provedení, vyhodnocení a prezentování výsledků. Student vykoná samostatně nebo v týmu vybraná praktická měření. Do laboratoří jsou zařazeny praktické úlohy a s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  Teoretické základy fyzikálních jevů a praktických měření.  Pravidla bezpečnosti práce v laboratoři.  Student dokáže samostatně nebo v týmu provádět praktická měření, zpracovat data, vyhodnotit a interpretovat výsledky.
Osnova
 • V rámci předmětu budou realizovány vybrané úlohy z dané nabídky: 1. Monitorování fotosyntézy (ověření procesu fotosyntézy a respirace rostlin)
 • 2. Měření výparu (experimentální ověření fyzikálních podmínek výparu – jak závisí rychlost výparu vody na slunečním záření, teplotě, větru, vlhkosti vzduchu apod.)
 • 3. Vodní pára v atmosféře, skleníkový jev, měření IR teploměrem
 • 4. Laboratorní ověření vyzařovacího zákona
 • 5. Měření „solární konstanty“, měření spektrálního složení slunečního záření
 • 6. Měření výkonu slunečních vařičů
 • 7. Měření světelného znečištění
 • 8. Měření turbidity atmosféry
 • 9. Pyrolýza, pokusy s dřevoplynovým vařičem
 • 10. Měření produktů hoření analyzátorem spalin
 • 11. Měření turbidity kapalin
 • 12. Základy práce s hmotnostním spektrometrem MALDI
Literatura
  povinná literatura
 • MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek : jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1 .vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4. info
  doporučená literatura
 • HOLLAN, Jan. RGB radiometrie digitálními fotoaparáty. In Workshop NDT 2006. B rno: Brno University of Technology, 2006. s. 31-37, 7 s. ISBN 80-7204-487-7. see files rgb.* (pdf version directly) info
 • CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z fyziky a fyzikální chemie pro studenty učitelství chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 130 s. ISBN 8021018232. info
  neurčeno
 • KADRNOŽKA, Jaroslav. Energie a globální oteplování : Země v proměnách při opatřování energie. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006. 189 s. ISBN 8021429194. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Prezentace výsledků vlastního experimentu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.