FC2011 Kompendium fyziky s didaktikou

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 1 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2011/Kombi01: Pá 28. 2. 11:00–12:50 učebna 3, Pá 6. 3. 12:00–13:50 učebna 3, Pá 20. 3. 10:00–11:50 učebna 3, Pá 27. 3. 13:00–14:50 učebna 3, J. Válek
FC2011/Prez01: St 10:00–11:50 laboratoř 86, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako závěrečné shrnutí kurzu obecné a teoretické fyziky s didaktickou projekcí do školské fyziky. Cílem je poskytnout jak celkový přehled, tak dostatečný nadhled, založený na vědomí integrujících fyzikálních idejí, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem. Výklad se opírá o znalost dílčích fyzikálních disciplín, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je i rozbor problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky a didaktik fyziky. Cíle: Vědomosti: systematizované základních pojmy fyziky; Dovednosti: užití fyzikálních pojmů, zákonů, teorií při řešení komplexních problémů, včetně jejich komunikace Postoje: ownership na základě vlastních vědomostí a dovedností
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: • systematizovat fyzikální poznatky; vytvořit si celistvý obraz o vzájemné propojenosti jednotlivých částí fyziky • aplikovat integrující fyzikální ideje při didaktické transformaci obsahů do školského učiva, • přistupovat k fyzikálním problémům v širších i mezioborových souvislostech.
Osnova
  • 1. Experiment jako nástroj fyzikálního bádání a učení. 2. Vývoj od klasické fyziky ke kvantovému a relativistickému obrazu přírody. 3. Integrující pojmy fyziky (síla, energie, interakce atd.) a jejich didaktické využití ve výuce 4. Otázky vývoje fyzikální poznání světa.
Literatura
  • MILÉŘ a HOLLAN: Klima a koloběhy látek, 2014, Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie (CZ.1.07/2.2.00/28.0182) http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/klima.pdf http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/clima_fluxes.pdf
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Translated by Jan Obdržálek - Jiří Komrska - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. ISBN 8071962147. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Typ: seminář Podmínkou úspěšného ukončení je absolvování nejméně dvou úspěšných výstupů během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC2011